DSBcB30 Dějiny a rekonstrukce antického sportu a vojenství

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Bc. Jiří Kouřil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Benech (přednášející)
Bc. David Hons (pomocník)
Garance
PhDr. Bc. Jiří Kouřil, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 20. 4. 14:00–17:40 M21
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
DSBcB30/A: Út 21. 4. 13:00–14:40 VP, St 22. 4. 13:00–14:40 VP, Út 28. 4. 13:00–14:40 VP, St 29. 4. 13:00–14:40 VP, Út 5. 5. 13:00–14:40 VP, St 6. 5. 13:00–14:40 VP, J. Benech, J. Kouřil
DSBcB30/B: Út 21. 4. 14:45–16:25 VP, St 22. 4. 14:45–16:25 VP, Út 28. 4. 14:45–16:25 VP, St 29. 4. 14:45–16:25 VP, Út 5. 5. 14:45–16:25 VP, St 6. 5. 14:45–16:25 VP, J. Benech, J. Kouřil
Předpoklady
! DSBcB030 Antický sport-rekonstrukce && ! NOW ( DSBcB030 Antický sport-rekonstrukce )
Základní znalost dějin antického světa.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je rekonstrukcí antického "sportu" prostřednictvím speciálního náčiní, které se využívalo ve starověku; je zaměřen na teorii i praxi. Nebudou potřeba žádné výkony ani určitá úroveň zdatnosti. Předmět bude probíhat venku mimo učebnu, studenti se dozvědí základní informace o disciplínách starověkého sportu a vojenství. Budou-li chtít, budou si tyto disciplíny také moci vyzkoušet. Po krátkém úvodu a sdělení informací o zbraních a dalších materiálech pro konkrétní disciplínu a technice jejich použití, historickému vývoji (př. u boxerských rukavic) atd. proběhne praktická ukázka použití náčiní v dané disciplíně. Poté budou mít studenti možnost si toto vyzkoušet, případně zkusit techniku či samotný výkon. Nepůjde obecně o dosahování maximálních výkonů, ale dobrovolníci budou mít prostor i pro toto a následné srovnání s výkony antických Řeků a Římanů či srovnání se současnou obdobou daných disciplín (např. skok do dálky s haltérami, hod oštěpem s poutkem atp.); dobrovolníci se svými výkony budou moci zapojit do speciálního výzkumu.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen:
- rozumět vybraným disciplínám starověkého "sportu" a starověkému vojenství,
- rozumět pravidlům starověkých disciplín a her,
- rozumět některým odborným pojmům,
- skákat do dálky s haltérami, házet oštěpem s poutkem, umět starověký diskařský obrat a uvázat si boxerské rukavice z měkké kůže, hrát starověké míčové hry, hry kabaddi a soutěžit v glimě, správně běžet se štítem apod.
- celkově lépe rozumět starověkému "sportu", hrám a cvičením,
- zacházet s dory, saríssou a řeckým krátkým mečem, znát výhody i nevýhody těchto zbraní a bojových technik,
- orientovat se v pramenech a odborné literatuře zabývající se tímto tématem.
Osnova
 • Úvod k antickému "sportu" a disciplínám.
 • Běhy, především běh těžkooděnců se štítem, přilbou a holenicemi.
 • Skok do dálky se závažími.
 • Hod oštěpem s poutkem.
 • Hod diskem.
 • Pětiboj.
 • Box.
 • Zápas, pankration, glima.
 • Starověké míčové hry.
 • Lukostřelba, střelba z praku, vrhací sekera.
 • Tlachtli (pok-a-tok), kabaddi, glima ...
 • Bojové techniky s dory a xiphos, saríssa, egyptský boj s holemi (tahtib), ...
Literatura
  povinná literatura
 • ARRIANOS, Flavios. Alexander the Great : the Anabasis and the Indica. Edited by John Atkinson, Translated by Martin Hammond. Oxford: Oxford University Press, 2013. xlv, 372. ISBN 9780199587247. info
 • HOMÉROS. Ílias. Translated by Otmar Vaňorný. Vyd. 10. Praha: Rezek, 1996. 177 s. ISBN 80-86027-05-8. info
 • PAUSANIAS. Cesta po Řecku. I. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1973. 581 s. info
 • PAUSANIAS. Cesta po Řecku. II. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1974. 428 s. info
 • XENOFÓN, 430-355 př.n.l. Anabaze. Praha: Odeon, 1974. 266 s. info
 • XENOFÓN, nar. 430-425 př. Kr. Lakedaimonské zřízení (Obsaž.) : Řecké dějiny. info
 • XENOFON. O Kýrově vychování. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970. 342 s. info
 • New perspectives on ancient warfare. Edited by Garrett G. Fagan - Matthew Trundle. Boston: Brill, 2010. xiii, 372. ISBN 9004185984. info
  doporučená literatura
 • DUPUY, R. Ernest a Trevor N. DUPUY. Historie vojenství. 1. vyd. Praha: Forma, 1997. 1635 s. ISBN 80-7213-008-0. info
 • HOMÉROS, ca 8. stol.př.Kr. Odysseia [Homer, 1956]. Translated by Otmar Vaňorný - Ferdinand Stiebitz, Illustrated by Karel Vodák. V SNKLHU vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956. 479 s., [1. info
 • Historie vojenství : Harperova encyklopedie Historie vojenství., Od roku 1700 do války v Perském zálivu : Harperova encyklopedie Historie vojenství., Od roku 3500 př. Kr. do roku 1700. info
 • Ancient warfare. Edited by Harry Sidebottom. New York: Oxford University Press, 2004. 165 p. ISBN 0192804707. info
 • OLIVOVÁ, Věra. Sport a hry ve starověkém světě. V Praze: Artia, 1988. 207 s. : i. info
 • SÁBL, Václav. Hrdinové antických olympiád : olympijské příběhy a pověsti. Praha: Olympia, 1968. info
 • SÁBL, Václav. Od Olympie k Římu 1960 : z dějin olympijských her. Vyd. 1. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1960. 351 s., [4. info
 • ŠÚTORA, Pavel. Vojenství doby bronzové. [1997],. 180, [13]. info
 • Warhorsecavalry in ancient warfare. Edited by Philip Sidnell. New York: Hambledon Continuum, 2006. xi, 363 p. ISBN 9780826421050. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse, praktický nácvik.
Předmět bude vyučován v několika blocích a seminárních skupinách.
O místě konání jednotlivých bloků budou studenti včas informováni.
Je možné vícenásobné zapsání předmětu.
Metody hodnocení
Ověření znalostí studenta o tom, jak se ve starověku házelo oštěpem, skákalo s haltérami, co bylo součástí běhu těžkooděnců, jak se různá náčiní používala, bojové techniky atp. Dobrovolníci budou moci mít ukončení i ukázkou či výkonem v konkrétních disciplínách (na toto ale obecně nebude kladen důraz).
Informace učitele
Jaro 2020:
Speciální úvodní teoretická přednáška:
- pondělí 20. 4. 14:00–17:40 M21
Bloková výuka seminárních skupin:
Sem. skup. A:
1) úterý 21. 4. 13:00–14:40;
2) středa 22. 4. 13:00–14:40;
3) úterý 28. 4. 13:00–14:40;
4) středa 29. 4. 13:00–14:40;
5) úterý 5. 5. 13:00–14:40;
6) středa 6. 5. 13:00–14:40.
Sem. skup. B:
1) úterý 21. 4. 14:45–16:25;
2) středa 22. 4. 14:45 - 16:25;
3) úterý 28. 4. 14:45–16:25;
4) středa 29. 4. 14:45 - 16:25;
5) úterý 28. 4. 14:45–16:25;
6) středa 6. 5. 14:45 - 16:25.

Studenti se zapíší do jedné z těchto seminárních skupin, ale mohou chodit na bloky, které jim budou lépe pasovat do rozvrhu. Budou-li zapsaní do seminární skupiny A, mohou chodit někdy do této skupiny, jindy do seminární skupiny B.
Seminární skupiny (praktické nácviky) budou probíhat venku (atletická dráha Kounicova, Náměstí Míru, Wilsonův les, ...). Studenti se dovědí vždy dopředu, kde konkrétně které bloky budou probíhat (bude záležet na konkrétních cvičeních).

Pro jaro 2020 bylo vytvořeno několik nových náčiní a vybavení, které si studenti budou moci vyzkoušet (makedonský štít, další typy haltér, část některé gladiátorské výbavy, luk, nové zbraně, hole a chrániče pro egyptský tahtib, ...).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DSBcB30