DSBcB31 Orientální a mysterijní kulty antického Středomoří

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Martin Šmerda (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Šmerda
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 K24
Předpoklady
! DSBcB031 Orientální kulty Středomoří
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti získají přehled o východních a mysterijních kultech antického Středomoří a jejich kořenech. Výklad je rozdělen podle jednotlivých kultů.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu
- bude seznámen s hlavními i několika menšími orientálními a mysterijními kulty,
- bude znát jejich charakter a dokáže je od sebe odlišit,
- bude znát původ těchto kultů (u kultu Isidy a u Mithrova kultu),
- bude seznámen s vybranými aspekty náboženského vývoje v římské říši mezi 1. - 4. stoletím n. l., tedy s problematikou vztahu původních náboženství a kultů s rozvíjejícím se a šířícím se křesťanstvím.
Osnova
 • Úvodní hodina, základní informace
 • Eleusinská mystéria
 • Kult Kybelé
 • Kult Isidy - vznik a vývoj původního kultu v Egyptě
 • Kult Isidy - vývoj a rozšíření kultu během helénistického období a fungování kultu v římské říši.
 • Kult Mithry - nejstarší počátky v indoíránské oblasti, Rgvéda. Mithra v Persii a v zoroastrismu, Avesta
 • Kult Mithry - rozšíření kultu do Středomoří, římský mithraismus
 • Menší kulty Jova Dolichena, Sola Invicta a Junony Caelestis.
 • Vznik a vývoj křesťanství a reflexe v antických pramenech. Pohanství vs. křesťanství - pronásledování křesťanů.
 • Náboženský vývoj ve 4. století n. l.: Konstantin Veliký a jeho rod. Julián Apostata a jeho reformy. Konec pohanství. Hereze antického křesťanství. Gnose. Manicheismus.
Literatura
  povinná literatura
 • TURCAN, Robert. Mithra a mithraismus. Praha: Vyšehrad, 2004. ISBN 80-7021-708-1. info
 • ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení. I., Od doby kamenné po eleusinská mystéria. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1995. 429 s. info
  doporučená literatura
 • Histoire des croyances et des idées religieuses. [T.] 2, De Gautama Bouddha au triomphe du christianisme (Orig.) : Dějiny náboženského myšlení. 2, Od Gautamy Buddhy k triumfu křesťanství. info
 • ALVAR, Jaime. Romanising oriental gods : myth, salvation and ethics in the cults of Cybele, Isis and Mithras. Translated by Richard Gordon. Leiden: Brill, 2008. xx, 486. ISBN 9789004132931. info
 • BECK, Roger. The religion of the Mithras cult in the Roman Empire : mysteries of the unconquered sun. 1st publ. in paperback. Oxford: Oxford University Press, 2007. xiii, 285. ISBN 9780199216130. info
 • WITT, R. E. Isis in the ancient world. Baltimore: The Johns Hopkins Uiversity Press, 1997. 336 s. ISBN 0801856426. info
 • CLINTON, Kevin. Myth and cult : the iconography of the Eleusinian mysteries : the Martin P. Nilsson lectures on Greek religion, delivered 19-21 November 1990 at the Swedish Institute at Athens. Stockholm: Paul Åström, 1992. 209 s. ISBN 9179160255. info
 • MYLONAS, George E. Eleusis and the Eleusinian mysteries. 1st pub. Princeton, New Jersey: Princeton University, 1961. xx, 345. ISBN 0691002053. info
Výukové metody
Přednáška, společná práce s texty, diskuse.
Metody hodnocení
Účast a aktivita v hodinách, písemný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/DSBcB31