DSBcB32 Kultura pozdní antiky a raného křesťanství

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Marie Pardyová, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Marie Pardyová, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
! DSBcB032 Pozd.antika a rané křesťanství
Případná přehledná znalost řeckého a římského umění je vítána, ale není nezbytná. Přednáška je určena pro studenty Dějin starověku, Klasické filologie, Klasické archeologie, Archeologie středověku, Religionistiky, Dějin umění a ty, kteří se chtějí seznámit s proměnou antické kultury v kulturu antického křesťanství. Kurs bude doprovozen podrobnou e-learningovou podporou v angličtině, je tedy vhodný i pro zahraniční studenty.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je vysvětlit studentům vznik a podobu raně křesťanského obrazového umění v kontextu s předchozím vývojem řeckého a římského umění pohanské antiky a jeho výrazovými prostředky. Budou vysvětleny základy raně křesťanské ikonografie, umění katakomb, ikonografie a význam výzdoby sarkofágů, typologie architektury křesťanských kostelů, baptisterií a mauzoleí od 4. do 7. století n. l.; studenti budou seznámeni s dochovanými doklady mozaikové výzdoby těchto staveb.
Výstupy z učení
Po absolvování kursu budou studenti schopni pochopit principy raně křesťanského obrazového umění v kontextu s předchozím vývojem řeckého a římského umění pohanské antiky a jeho výrazovými prostředky. Budou ovládat základy raně křesťanské ikonografie, umění katakomb, ikonografii a význam výzdoby sarkofágů, typologii architektury křesťanských kostelů, baptisterií a mauzoleí od 4. do 7. století n. l. a budou seznámeni s dochovanými doklady mozaikové výzdoby těchto staveb.
Osnova
 • Základy raně křesťanského umění a jeho specifická forma, která vyplývá z potřeb antických křesťanů a byla založena na transpozici existujícího obrazového umění profánní antiky.
 • Ikonofobie rané církve a její limity v obrazy provázeném antickém světě - názorné doklady z Dúra Európos v Sýrii (výzdoba tamní židovské synagogy i křesťanské křestní kaple).
 • Základy křesťanské ikonografie založené na převzetí existujících pohanských předloh. Symbolický obrazový jazyk raných křesťanských katakomb v Římě.
 • Ikonografie sarkofágů a význam jejich výzdoby. Souvislost obrazového projevu s výrobní technologií a dobovým stylem pozdní antiky.
 • Architektura křesťanských chrámů, jejich typologie - basiliky, centrály, baptisteria, mausolea. Jejich dochování a jejich obrazová výzdoba mezi 4. a 7. stoletím.
 • Významná funkce obrazového křesťanského umění jako doklad konečné romanizace křesťanství a integrace pohanské a křesťanské civilizace, která se utvářela na přelomu antiky a středověku jako základ pro kulturu následující historické epochy.
Literatura
  povinná literatura
 • GRABAR, André. Christian iconography : a study of its origins : the A.W. Mellon lectures in the fine arts, 1961, the National Gallery of Art, Washington, D.C. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1961. l, 174 s. info
 • LASSUS, Jean. Raně křesťanské a byzantské umění. Praha: Artia, 1971. 196 s. : i. info
  doporučená literatura
 • VOLBACH, Wolfgang Fritz, Jacqueline LAFONTAINE-DOSOGNE a Milko BIČEV. Byzanz und der christliche Osten. Berlin: Propyläen Verlag, 1990. 424 s. ISBN 354951034. info
 • EFFENBERGER, Arne. Koptische Kunst : Ägypten in spätantiker, byzantinischer und frühislamischer Zeit. Leipzig: Koehler & Amelang, 1975. info
 • GRABAR, André. Les voies de la création en iconographie chrétienne : antiquité et moyen âge. Paris: Flammarion, 1994. 442 s. ISBN 2080816152. info
 • BRENK, B. Spätantike und frühes Christentum. In Propyläen Kunstgeschichte. Berlin, 1977. Suppl. I. info
 • GRABAR, A. L´age d´or de Justinien. Paris, 1966. info
 • GRABAR, A. Le premier art chrétien (200-395). Paris, 1966. info
 • EFFENBERGER, Arne. Frühchristliche Kunst und Kultur :von den Anfängen bis zum 7. Jahrhundert. Leipzig: Koehler & Amelang, 1986. ISBN 3-7338-0010-9. info
 • Repertorium der christlich-antiken Sarkophage. Edited by Thilo Ulbert - Brigitte Christern-Briesenick - Giuseppe Bovini - Hugo. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 2003. xx, 303. ISBN 3805320086. info
Výukové metody
přednášky s bohatým obrazovým doprovodem ilustrujícím obrazové projevy raného křesťanství a vysvětlující jejich formování a význam; e-learningová podpora v angličtině.
Metody hodnocení
písemný test nebo ústní přezkoušení
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.