DSBcB42 Od Kýra k Alexandrovi: dejinami achajmenovskej Perzie

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
4/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Michal Habaj, PhD. (přednášející), Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 12:00–15:40 A21, kromě St 13. 11., kromě St 27. 11. ; a St 6. 11. 12:00–15:40 A21, St 4. 12. 12:00–15:40 A21
Předpoklady
Prečítanie Hérodota.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Naučiť študentov pracovať so základnými prameňmi. Ukázať ich problematické miesta a umožniť im pochopiť, ako jednotlivé pramene fungujú, prečo píšu to, čo píšu, ako a za akých podmienok sa formoval ich obsah.
Výstupy z učení
Študenti získajú základný prehľad v dejinách Perzie, v dejinách Predného východu, v pramennej základni, vo význame interakcie medzi Orientom a Gréckom. Naučia sa tiež samostatne a aktívne pracovať s pramennou základňou a získajú v tomto zmysle základné predpoklady historického myslenia.
Osnova
 • Kurz oboznámi študentov s dejinami a reáliami achajmenovskej Perzie, predostrie všetky základné pramene k obdobiu a poslúcháči sa bližšie zoznámia s ich analýzou a problematickými miestami. Medzi inými sa bude jednať i o slávne pramene, ako sú kráľovské nápisy, persepolské fortifikačné tabuľky, ale i o antickú literatúru. Kurz teda nebude iba nástinom príbehu dejín, ale formou učenia sa práce s prameňmi za účelom pochopenia ich myšlienkového kontextu a historického významu. Dôležitú súčasť výkladu bude tvoriť interakcia Perzie s gréckym svetom, keďže perzské dejiny podstatnou mierou formujú svet klasického Grécka a naopak.
Literatura
  povinná literatura
 • HABAJ, Michal. Kambýses II. : od tradície k histórii. Vydanie prvé. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku, 2016. 185 stran. ISBN 9788374909129. info
 • VALACHOVIČ, Pavol a Michal HABAJ. Staroveké civilizácie Chetiti a Peržania. Vyd. 1. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. 203 s. ISBN 9788081055003. info
  doporučená literatura
 • From Cyrus to Alexandera history of the Persian Empire. Edited by Pierre Briant - Peter T. Daniels. Winona Lake, Ind.: Eisenbraun, 2002. xx, 1196 p. ISBN 9781575065748. info
 • FRYE, R. The History of Ancient Iran. München: Beck, 1983.
 • GOMBÁR, Eduard a Lukáš PECHA. Dějiny Iráku. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 701 s. ISBN 9788074222498. info
 • The Oxford handbook of ancient Iran. Edited by Daniel T. Potts. Oxford: Oxford University Press, 2013. xxx, 1021. ISBN 9780199733309. info
 • KUHRT, A. The Persian Empire. London: Routledge, 2007.
Výukové metody
Prednášky, rozbor textov v spolupráci so študentmi.
Metody hodnocení
Záverečné hodnotenie sa bude odvíjať od aktívenej účasti študentov na diskusii v priebehu prednášok a analýz prameňov.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DSBcB42