DSMB14 Sportovní, vojenské a etické ideály od antiky k rytířskému středověku

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Bc. Jiří Kouřil, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Bc. Jiří Kouřil, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 23. 4. 12:00–15:40 D22, Čt 30. 4. 12:00–15:40 D22, Čt 7. 5. 12:00–15:40 D22
Předpoklady
! DSMgrB14 Sportovní a etické ideály
Základní znalost dějin antického světa.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na ideály, které utvářely antickou společnost, ideály, které je náročné vysvětlit pouhým překladem. Jako vzor pro jejich výklad budou sloužit nejen fakta, ale i příběhy ze života výtečných osobností antiky a středověku.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen:
- popsat ideály, které utvářely antickou společnost, a orientovat se v nich,
- vysvětlit podstatu ideálů, jejichž pouhý překlad může být nedostatečný,
- poznat rozdíl mezi jednotlivými ideály,
- ovlivnit alespoň část svého života podle naučených a pochopených ideálů,
- orientovat se v pramenech a odborné literatuře zabývající se tímto tématem.
Osnova
 • Andreia
 • Aristeia promachón
 • Aristeíon
 • Areté
 • Ekecheiria
 • Habrosyné
 • Isonomia
 • Kalokagathia
 • Sófrosyné
 • Timé
 • Hybris, pleonexia, atimía, ...
 • Virtus
 • Rytířství, kurtoazie
 • Srovnání a zobrazení těchto ideálů a anti-ideálů na postavách jako Achilleus, Alkibiadés, Agésilaos II., Alexandr Veliký, Lucius Quinctius Cincinnatus, Cato Starší, Richard I. Lví Srdce, Jean II Le Maingre (Boucicaut), ...
 • ...
Literatura
  povinná literatura
 • ARISTOTELÉS. Magna moralia. Edited by Antonín Kříž - Petr Rezek. 2. vyd. Praha: Rezek, 2010. 135 s. ISBN 8086027341. info
 • HOMÉROS. Ílias. Translated by Otmar Vaňorný. 12. vyd. Praha: Petr Rezek, 2007. 598 s. ISBN 8086027252. info
 • PLATÓN. Gorgias. Translated by František Novotný. 4., opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2000. 129 s. ISBN 807298005X. info
 • PLATÓN. Ústava. Translated by František Novotný. 2. vyd. Praha: Oikoymenh, 1996. xxxix, 359. ISBN 8086005283. info
 • Contemporary athletics and ancient Greek ideals. Edited by Daniel A. Dombrowski. Chicago: University of Chicago Press, 2009. 167 p. ;. ISBN 9780226155494. info
 • Kalokagathia : ideál, nebo flatus vocis? Edited by Radim Šíp. Brno: Paido, 2008. 92 stran. ISBN 9788073151645. info
 • VERNANT, Jean-Pierre. Počátky řeckého myšlení. Translated by Miloš Rejchrt. 1. vyd. Praha: ISE, 1993. 87 s. ISBN 8085241455. info
  doporučená literatura
 • Antické válečné umění. Praha: Svoboda, 1977. info
 • ARISTOTELES, 384-322 př.Kr. Etika Nikomachova [Aristoteles, 1979]. Bratislava: Pravda, 1979. info
 • PLATÓN. Alkibiadés I ;Alkibiadés II ; Hipparchos ; Milovníci. 2. vyd. Praha: Oikoymenh, 1996. 133 s. ISBN 80-86005. info
 • XENOFÓN, nar. 430-425 př. Kr. Anabaze : Kýrú anabasis (Orig.). Translated by Jaroslav Šonka. Praha: Odeon, 1974. info
 • XENOFÓN, nar. 430-425 př. Kr. Lakedaimonské zřízení (Obsaž.) : Řecké dějiny. info
 • XENOFON. O Kýrově vychování. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970. 342 s. info
 • XENOFON. Vzpomínky na Sókrata. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1972. 450 s. info
 • HOGENOVÁ, Anna. Areté : základ olympijské filozofie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 164 s. ISBN 8024600463. info
 • JAEGER, Werner. Das frühe Christentum und die griechische Bildung : Early christianity and Greek paideia (Orig.). Translated by Walther Eltester. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1963. 127 s. info
 • JAEGER, Werner Wilhelm. Paideia : die Formung des griechischen Menschen. 2., ungekürzter photomechan. Berlin: Walter de Gruyter, 1989. 1398 s. ISBN 3110038005. info
Výukové metody
Přednáška, četba, diskuse.
Metody hodnocení
Soutěž a hromadný pohovor nad vybraným tématem z probrané látky (kolokvium) či test (podle výběru studenta).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DSMB14