DSMB19 Thúkýdidovo dílo a jeho recepce v průběhu věků

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavel Nývlt, Ph.D. (přednášející), Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 12:00–15:40 A24
Předpoklady
Obecná orientace v politických a intelektuálních dějinách, především Řecka 5. století př. n. l. Před první hodinou si studenti přečtou shrnutí prvních tří knih v Bahníkově překladu a celé kapitoly I,22–23; II,80–92; III,36–50. Kurs je zamýšlen pro studenty klasické řečtiny, dějin starověku a mediteránních studií, ale i filosofie nebo politologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Podpořit orientaci studentů v dějinách Thúkýdidovy doby a ukázat jim různé přístupy k interpretaci dějepisného textu.
Výstupy z učení
Po absolvování kursu se bude student lépe orientovat v dějinách klasického Řecka i jeho recepce v pozdějších staletích a v možnostech, které nabízejí různé přístupy ke klasickým textům.
Osnova
 • Thúkýdidovy Dějiny peloponnéské války zdaleka nejsou jen nejdůležitějším pramenem pro dějiny poslední třetiny 5. století př. n. l. Díky svému komplikovanému stylu a hlubokému vhledu do obecných otázek lidského politického života měly určující význam pro dějepisectví řeckořímského starověku, Byzance, evropské renesance a všech pozdějších epoch evropského dějepisectví, především však pro historismus 19. století. Jejich vliv se ale neomezoval jen na tento žánr: Thúkýdidův styl kritizoval Cicero, ozvěna jeho díla je možná slyšet na začátku Lukášova evangelia, mělo velký vliv na politické myšlení Thomase Hobbse a dnes je Thúkýdidés často citovanou autoritou v oborech jako politická filosofie nebo studia mezinárodních vztahů. Studentům budou představeny různé způsoby, jimiž lze k takovémuto textu přistupovat.
Literatura
  povinná literatura
 • DOBIÁŠ, J. Dějepisectví starověké. Praha 1948. kap. „Thukydidés“.
 • OLIVA, P. Řecko mezi Makedonií a Římem. Praha 1995. kap. „Athénská polis a její arché“ a „Sparta a královský mír“.
 • THUKYDIDES. Dějiny peloponnéské války. Praha: Odeon, 1977. info
  doporučená literatura
 • BALOT, R. K.; FORSDYKE, S.; HALL, E. (eds.) The Oxford Handbook of Thucydides. Oxford 2017.
 • CONNOR, W. R. Thucydides. Princeton 1984.
 • ROMILLY, J. de. Histoire et raison chez Thucydide. Paris 1955.
 • GOMME, A. W. A Historical Commentary on Thucydides, I-III. Oxford 1945-1956.
 • GOMME, A. W.; ANDREWES, A.; DOVER, K. J. A Historical Commentary on Thucydides, IV-V. Oxford 1970-1981.
 • HORNBLOWER, Simon. A commentary on Thucydides. Oxford: Oxford University Press, 1991. xii, 548. ISBN 9780198150992. info
 • HORNBLOWER, Simon. A commentary on Thucydides. 1st pub. in pbk. Oxford: Clarendon Press, 2004. xvi, 520. ISBN 9780199276257. info
 • HORNBLOWER, Simon. A commentary on Thucydides. 1st pub. in pbk. Oxford: Oxford University Press, 2010. xix, 1107. ISBN 9780199594450. info
 • STAHL, H.-P. Thucydides: manʼs Place in History. Swansea 2003.
 • ROOD, T. Thucydides: narrative and Explanation. Oxford 1998.
Výukové metody
Přednášky; studenti budou pod vedením přednášejícího sami interpretovat vybrané texty.
Metody hodnocení
Vypracování písemné práce na zvolené téma (např.: čas v Thúkýdidově díle; ženy v Thúkýdidově díle; Thúkýdidés v posledním století římské republiky; Thúkýdidés v Německu 19. století; „Thúkýdidova past“) s využitím dodané sekundární literatury v angličtině.
Hodnocení aktivity na hodinách a odevzdaných písemných prací.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DSMB19