EN

FF:DSMgrA05 Řecké reálie - Informace o předmětu

DSMgrA05 Řecké reálie

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Jana Malaníková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 C31
Předpoklady
Aspoň základný prehľad o gréckych dejinách.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cieľom predmetu je prostredníctvom vybraných tém oboznámiť študenta o jednotlivých charakteristických znakoch a aspektoch gréckej spoločnosti a jej vývoja od mykénskeho až po klasické obdobie.
Výstupy z učení
Študent vďaka absolvovaní predmetu:
- obohatí svoje znalosti z doterajších prednášok o nové dôležité aspekty antických gréckych dejín;
- bude schopný aplikovať získané poznatky nielen na akademickej pôde, ale aj v bežnom živote (sprevádzanie turistov v Grécku atď.).
Osnova
 • 1. Mykénska palácová architektúra - megaron.
 • 2. Obydlia spoločenských elít v Grécku v temnom období.
 • 3. Obchod v temnom a archaickom období.
 • 4. Vybrané aspekty Veľkej gréckej kolonizácie.
 • 5. Delfské orákulum, napojenie na Lýdiu a grécku tyrannis.
 • 6. Pojem cti na vedenie vojny a diplomaciu v archaickom a klasickom období.
 • 7. Grécke mince ako prameň.
 • 8. Klasické grécke chrámy.
 • 9. Olympijské hry.
 • 10. Vývoj gréckej keramiky.
 • 11. Grécka rodina.
Literatura
  povinná literatura
 • OLIVA, Pavel. Sparta a její sociální problémy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1971. 339 s. info
  doporučená literatura
 • Ancient Greece (Podřaz.) : The Universal history of the world. Vol. 2, Ancient Greece. info
 • POMEROY, Sarah B. Ancient Greece : a political, social, and cultural history. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2012. xxv, 561. ISBN 9780199846047. info
 • Origins of democracy in ancient Greece. Edited by Kurt A. Raaflaub - Josiah Ober - Robert W. Wallace. Berkeley: University of California Press, 2007. xi, 242 p. ISBN 0520245628. info
 • BLUNDELL, Sue. Women in ancient Greece. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1995. 224 s. ISBN 0674954734. info
 • BARTONĚK, Antonín. Zlaté Mykény. 1. vyd. Praha: Panorama, 1983. 300 s. info
 • OLIVA, Pavel. Zrození řecké civilizace. 1. vyd. Praha: Academia, 1976. 176 s., xx. info
 • ADORNO, Francesco, Luigi BESCHI a Giovanni FERRARA. Klasické Atény : Tutto su Atene classica (Orig.). Translated by Anna Škorupová, Edited by Etela Šimovičová. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1970. 320 s. info
 • OLIVA, Pavel. Raná řecká tyrannis. Praha, 1954. info
Výukové metody
Prednášky v rozmedzí dvoch hodín jeden krát týždenne, voľná diskusia k práve preberanej téme.
Metody hodnocení
Ústna skúška pozostávajúca z otázok z prebraných tém a okruhov
Informace učitele
S ďalšou literatúrou budú študenti zoznámení v priebehu výuky. | Students will be informed about additional literature in the lessons.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/DSMgrA05