DSMgrB20 Římské reálie - workshop

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tereza Antošovská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Slažanská (přednášející)
Mgr. Martin Šmerda (přednášející)
Mgr. Tomáš Antoš (pomocník)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.
Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý pátek 11:00–14:40 A21
Předpoklady
! DSMB23 Římské reálie-workshop
Vítána alespoň základní orientace v dějinách starověkého Říma.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty experimentální (přímou) metodou s vybranými aspekty každodenního života ve starověkém Římě. Praktická rekonstrukce se zaměří na oblast starořímské domácnosti, stolování, odívání a vzdělávání.
Studentům bude poskytnut základní teoretický výklad ke každé oblasti a následně si osvojí dobové výrobní postupy, jejichž pomocí budou moci vytvořit vlastní dobový oděv, šperk apod.
Předmět rozšiřuje výuku předmětu DSMgrA06 Římské reálie o praktickou složku, pro zápis workshopu ale není zápis/absolvování DSMgrA06 vyžadováno (a naopak).
Výstupy z učení
Díky experimentální formě výuky studenti hlouběji pochopí realitu všedního života v období starověkého Říma.
Budou seznámeni s metodami, praxí a úskalími dnes populárního trendu rekonstrukce historie ("živé historie").
V případě současného absolvování předmětu DSMgrA06 Římské reálie si obohatí tradiční teoretický výklad a čtení dobových textů o praktické dovednosti.
Osnova
 • Tematické bloky:
 • 1. Vybavení domácnosti
 • 2. Domácí kult
 • 3. Odívání, obuv, účesy, kosmetika, šperky
 • 4. Vzdělávání, školní pomůcky
Literatura
  povinná literatura
 • MÜLLER, I,. von. Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft. Die römischen Privataltertümer. München 1911.
 • JOHNSTON, Harold Whetstone. The Private Life of the Romans. Chicago: Scott, Foresman and Company, 1909. Dostupné online: http://www.gutenberg.org/files/40549/40549-h/40549-h.htm
  doporučená literatura
 • BURIAN, Jan. Řím : světla a stíny antického velkoměsta. Vyd. 1. Praha: Svoboda. 285 s. 1970. URL info
 • Der Neue Pauly/The New Pauly (on-line, databáze ÚKS)
 • ÜRÖGDI, György. Tak žil starý Řím. Vyd. 1. Praha: Orbis. 258 s. 1968. URL info
Výukové metody
Přednášky, dílna (výroba replik římských předmětů).
Studentům budou poskytnuty nástroje a představeny postupy; spotřební materiál (např. látku na oděv) si každý pořizuje na míru na své náklady.
Metody hodnocení
Zápočet získají studenti za aktivní účast a zhotovení jednoho předmětu dle vlastního výběru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DSMgrB20