DU2020 Seminar: Medieval art in Czechoslovakia (1918-1989)

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres (přednášející)
Garance
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 8:00–11:40 Getty knih.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem semináře je reflexe nad způsobem, kterým historiografie deformuje percepci dějin umění.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- chápat vztah mezi dobovým kontextem a psaním o minulosti;
- určit a popsat současné trendy ve studiu dějin dějin umění;
- napsat esej o vybraném historikovi umění minulosti;
Osnova
 • - Giorgio Vasari - Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc - Jules Labarte - Nikodim Kondakov - Alois Riegl - Vojtěch Birnbaum - Erwin Panovky - André Grabar - Kurt Weitzmann - Ernst Kitzinger - Thomas Matthews - Herbert L. Kessler - Hans Belting
Literatura
  povinná literatura
 • Udo Kultermann, Geschichte der Kunstgeschichte: Der Weg einer Wissenschaft, Düsseldorf 1966
 • P. Sénéchal, C. Barbillon, dir., Dictionnaire critique des historiens de l’art actifs en France de la Révolution à la Première Guerre mondiale, Paris, site web de l’INHA, 2009, [En ligne] http://www.inha.fr/spip.php?rubrique347
 • V. Hyde Minor, Art History’s History, New York 1994
 • Metzler Kunsthistoriker Lexikon. Zweihundert Porträts deutschprachiger Autoren aus vier Jarhunderten, von P. Betthausen, P.H. Feist und C. Fork unter Mitarbeit von K. Rührdanz und J. Zimmer, Stuttgart – Weimar 1999
 • http://www.dictionaryofarthistorians.org/
 • G.C. Sciolla, La critica d’arte del Novecento, Torino 1995
 • Michael Podro, The Critical Historians of Art, Yale 1982
 • Personenlexikon zur Christlichen Archäologie, a cura di Stefan Heid, Regensburg 2012
  doporučená literatura
 • G. Bazin, Histoire de l’Histoire de l’Art. De Vasari à nos jours, Paris 1986
 • Lionello Venturi, Storia della Critica d’arte, Firenze 1948 [1936]
Výukové metody
Teoretická příprava, ústní a písemná prezentace ze strany každého účastníka, diskuze.
Metody hodnocení
1 ústní (45 min.) a písemná (10 stran textu, shrnující aktuální vědeckou situaci) prezentace.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DU2020