DU2023 Seminář: Evropské umění 18. století: nové přístupy a perspektivy

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 K31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Cíle předmětu
Kurz je věnován diskusi o současných metodách a přístupech ke studiu umění 18. století a o klíčových tématech jeho aktuálního výzkumu. Studenti budou samostatně analyzovat a prezentovat vybraná díla s ohledem na jejich obecnější umělecký, společenský, kulturní a politický kontext a významy. Cílem kurzu je zvýšit kompetence posluchačů v oblasti praktické aplikace uměleckohistorické metodologie, rozvoj koncepčního a analytického uvažování při práci na badatelských projektech a rozšíření znalosti o aktuálních badatelských trendech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat klíčové problémy studia umění a kultury 18. století;
- určit a popsat aktuální metodologické přístupy a vysvětlit rozdíly mezi nimi;
- analyzovat a interpretovat hlavní tendence v umění a vizuální kultuře 18. století;
- vypracovat a prezentovat vlastní badatelský projekt.
Osnova
 • Seminář je členěn jako řada tematických diskusních panelů, zaměřených na analýzu uměleckých děl a na s nimi spojené obecnější tematické problémy.
 • Vizuální kultura rokoka
 • Portrét a identita
 • Empirismus a sentimentální kultura
 • Umění, věda a filosofie v době osvícenství
 • Umělecká kritika, percepce a "period eye"
 • Genderové a feministické přístupy
 • Vizuální kultura neoklasicismu
 • Umění a politika v éře revolucí
Literatura
 • Rococo echo : art, history and historiography from Cochin to Coppola. Edited by Melissa Lee Hyde - Katie Scott. Oxford: Voltaire foundation, 2014. xi, 397. ISBN 9780729411585. info
 • Rethinking the baroque. Edited by Helen Hills. Farnham: Ashgate, 2011. xv, 243. ISBN 9780754666851. info
 • NAGINSKI, Erika. Sculpture and enlightenment. Los Angeles: Getty Research Institute, 2009. vii, 325. ISBN 9780892369591. info
 • SHERIFF, Mary D. Moved by love : inspired artists and deviant women in eighteenth-century France. Pbk. ed. Chicago: University of Chicago Press, 2008. xiii, 303. ISBN 9780226752877. info
 • HYDE, Melissa Lee. Making up the rococo : François Boucher and his critics. Los Angeles: Getty Research Institute, 2006. x, 255. ISBN 0892367431. info
 • MINOR, Vernon Hyde. The death of the baroque and the rhetoric of good taste. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. x, 196. ISBN 0521843413. info
 • Women, art and the politics of identity in eighteenth-century Europe. Edited by Melissa Lee Hyde - Jennifer D. Milam. Burlington: Ashgate, 2003. xviii, 310. ISBN 0754607100. info
 • POTTS, Alex. Flesh and the ideal : Winckelmann and the origins of art history. 1st pbk. ed. New Haven: Yale University Press, 2000. vi, 294. ISBN 0300087365. info
 • SHERIFF, Mary D. The exceptional woman : Elisabeth Vigée-Lebrun and the cultural politics of art. Pbk. ed. Chicago: University of Chicago Press, 1997. xiv, 353. ISBN 0226752828. info
 • SCOTT, Katie. The rococo interior : decoration and social spaces in early eighteenth-century Paris. New Haven: Yale University Press, 1995. ix, 342. ISBN 0300045824. info
Výukové metody
domácí příprava, referáty, skupinové projekty, prezentace, diskuse
Metody hodnocení
Během semestru je vyžadována domácí práce (zpracování případové studie; analýza textů) a její prezentace formou referátů; dále týmová práce na závěrečném skupinovém projektu a jeho prezentace; povinnost navštěvovat výuku a účastnit se diskusí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DU2023