DU2025 Seminář: Nástěnný obraz v renesanci a baroku a způsoby jeho interpretace

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 K31
Předpoklady
Seminář je primárně určen pro studenty navazujícího magisterského studia. Předpokládá se základní orientace v dějinách nástěnné malby 17. a 18. století v Evropě a alespoň pasivní znalost německého jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými konkrétními přístupy ke zkoumání raně novověkého nástěnného obrazu a zprostředkovat jim základní orientaci v oblasti tzv. concettisma.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- samostatně popsat a v základní rovině interpretovat konkrétní raně novověký nástěnný obraz;
- orientovat se v dobové ikonologii a emblematice;
- popsat základní techniky raněnovověké nástěnné malby.
Osnova
 • Současné přístupy ke zkoumání nástěnných maleb, jejich vědecké zpracování (corpus nástěnné malby, jeho přednosti a nedostatky; restaurace nástěnných maleb v minulosti a dnes, techniky a technologické postupy v oblasti barokní nástěnné malby).
 • "Concettismo": ideové koncepty maleb, dobové tištěné popisy, iconologie, emblematika.
 • Vztah nástěnné malby a raně novověké grafiky (univerzitní teze, frontispisy, knihy emblémů, ilustrovaná vydání Bible, dobové iconologie, Ovidiovy Metamorfózy ad.).
 • Interpretace nástěnné malby v kontextu ostatní umělecké výzdoby interiéru a mobiliáře.
 • Kvadratura a vztah nástěnné malby a architektury.
 • Témata semináře se upravují s přihlédnutím k aktuální situaci v památkovém fondu (restaurování a obnova především nástěnných maleb).
Literatura
 • BAUER, Hermann, Frank BÜTTNER a Bernhard RUPPRECHT. Corpus der barocken Deckenmalerei in Deutschland. Edited by Anna Bauer-Wild - Kristin Sinkel, Photo by Wolf-Christian von der Mül. München: Hirmer, 2006. s. 305-592. ISBN 3777433551. info
 • WEISS, Gustav. Reclams Handbuch der künstlerischen Techniken. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2002. 388 s. ISBN 3150300150. info
 • APPUHN-RADTKE, Sibylle. Geschichte der bildenden Kunst in Österreich. Edited by Marianne Baumann-Engels - Werner Telesko - Hellmut Lorenz. München: Prestel, 1999. 688 s. ISBN 3791320505. info
 • MEINE-SCHAWE, Monika a Martin SCHAWE. Die Sammlung Reuschel : Ölskizzen des Spätbarock. München: Bruckmann, 1995. 248 s. ISBN 3765428035. info
 • BAUER, Hermann. Barock : Kunst einer Epoche. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1992. 292 s. ISBN 3496010959. info
Výukové metody
samostatná četba, příprava referátů na zadané téma, jejich prezentace, diskuse; podle aktuání situace v památkovém fondu jsou zařazovány jednodenní nebo půldenní exkurze
Metody hodnocení
Předpokladem k úspěšnému ukončení předmětu je vypracování referátu na zadané téma (písemná práce nebo powerpointová prezentace s komentářem).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DU2025