DU2030 Seminář: Řím v době barokní

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:40 K31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Řím byl vždy považován za jedno z největších kulturních, náboženských a intelektuálních center světa. Kurz se zaměří na spisy o umění, umělecké a architektonické památky 17. a 18. století a na to, jak reflektují historické události, ideologické obsahy a význam Říma pro své současníky. Po skončení kurzu bude student schopen se pracovat s lokálními informacemi v rámci obecného přehledu dějin evropského barokního umění, ale též může rekonstruovat barokní podobu města v dnešním moderním Římě.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- analyzovat umělecké a architektonické památky 17. a 18. století;
- aktivně pracovat s dobovou literaturou o umění;
- využívat lokální informace k interpretaci obecnějších výtvarných trendů;
- rekonstruovat historickou podobu moderního města a smysluplně ji prezentovat.
Osnova
 • 1. Literatura typu vite v barokním Římě.
 • 2. Řím kolem roku 1600 - soudy s Beatricí Cenci a Giordanem Brunem.
 • 3. Městský urbanismus a stavitelské aktivity Sixta V. a Pavla V.
 • 4. Doba Barberiniů.
 • 5. Innocent X.: slavnosti a architektura pod patronací rodiny Pamphilj.
 • 6. Alexandr VII. Chigi, Bernini a královna Kristýna.
 • 7. Academia degli Arcadi, Accademia di San Luca: věda a kultura na přelomu století.
 • 8. Concorsi Clementini a evropská barokní architektura.
 • 9. Řím jako centrum a křižovatka národních kultur.
 • 10. Kultura osvícenství v Římě.
 • 11. Vasi, Nolli, Piranesi a veduty v Římě.
 • 12. Zrod neoklasicismu.
Literatura
 • Il Settecento a Roma. Edited by Anna Lo Bianco - Angela Negro. Milano: Silvana, 2005. 367 s. ISBN 8882159493. info
 • MAGNUSON, Torgil. Rome in the age of Bernini. Stockholm: Almqvist & Wiksell international, 1986. viii, 404. ISBN 0391034480. info
 • PINTO, John A. The Trevi fountain. New Haven: Yale University Press, 1986. xviii, 323. ISBN 0300033354. info
 • MAGNUSON, Torgil. Rome in the age of Bernini. Stockholm: Almqvist & Wiksell international, 1982. ix, 388. ISBN 0391025864. info
Výukové metody
Domácí příprava, referáty, prezentace, diskuse.
Metody hodnocení
Během semestru je vyžadována domácí práce (četba, analýza textů) a její prezentace formou referátů, povinnost navštěvovat výuku a účastnit se diskusí, vypracování závěrečné seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DU2030