DU2105 Praxe v odborném periodiku

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 4 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/4, pouze zareg.: 0/4, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/4
Cíle předmětu
Kurz slouží k bonifikaci tvůrčí a odborné činnosti, která se realizuje individuálně mimo výuku.
Cílem kurzu je propojit výuku a výzkum s praxí a zvýšit konkurenceschopnost absolventů na trhu práce.
Výstupy z učení
Student bude schopen provést základní redakční práce pro přípravu vědeckého textu do tisku.
Osnova
  • Zápočet lze získat za odbornou stáž v redakci vědeckého časopisu, nakladatelství nebo za editorskou činnost při přípravě odborné publikace (knihy, sborníku).
  • Další možnosti nejsou vyloučeny.
  • Při hodnocení výsledku se bere v úvahu jednak odborná povaha a kvalita výstupu, jednak relevance platformy, na níž byl výstup realizován.
Literatura
  • POKORNÝ, Milan a Dana POKORNÁ. Redakční práce : jak připravit text k publikování. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 217 s. ISBN 9788024737737. info
  • POKORNÁ, Dana a Milan POKORNÝ. Základy redakční práce. 1. vydání. České Budějovice: Vlastimil Johanus, 2010. 119 stran. ISBN 9788090424746. info
Výukové metody
Ediční činnost; individuální výuka
Metody hodnocení
Příslušná činnost se dokládá zprávou ze stáže, která obsahuje jednak hodnocení stáže stážistou, jednak hodnocení stážisty tutorem.
Podklady k zápočtu se odevzdávají do konce příslušného zkouškového období.
Předmět si lze zapsat i zpětně, tj. v dalším semestru po ukončení praxe či stáže.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.