ETBA20 Terénní výzkum I

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/40/0. kombinované studium 2 hodiny přímé výuky v semestru. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
PhDr. Roman Doušek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (cvičící)
PhDr. Mgr. Oto Polouček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Terénní výzkum I spočívá v prvním širším praktickém nácviku základních etnografických metod, zejména rozhovorů a pozorování. Rozvíjí teoretické a praktické zkušenosti nabyté absolvováním Metod a technik etnologického výzkumu. Je realizován týmově pod přímým metodickým vedením pedagoga účastnícího se výzkumu v terénu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student bude ovládat základní výzkumné metody etnologie. Bude schopen popsat základní zkoumané jevy.
Osnova
 • 1. Instruktáž o tématu a metodě výzkumu.
 • 2. Studium literatury a podkladových materiálů.
 • 3. Navázání kontaktu s respondenty.
 • 4. Provedení výzkumu s průběžným hodnocením.
 • 5. Zpracování výzkumné zprávy.
Literatura
  doporučená literatura
 • NOSKOVÁ, Jana. Biografická metoda a metoda orální historie : na příkladu výzkumu každodenního života v socialismu. Vydání první. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha - pracoviště Brno, 2014. 109 stran. ISBN 9788087112847. info
 • Dotazníky České národopisné společnosti. Edited by Daniel Drápala. Vyd. 1. Praha: Česká národopisná společnost, 2014. 163 s. ISBN 9788090527324. info
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana a Lucie UHLÍKOVÁ. Folklor dětí a jeho etnologický výzkum : metodologická příručka. Vydání první. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha - pracoviště Brno, 2014. 90 stran. ISBN 9788087112823. info
 • TONCROVÁ, Šárka. Praktická příručka k terénnímu výzkumu obecních a školních kronik. Vyd. 1. Brno: Etnologický ústav AV ČR Praha - pracoviště Brno, 2014. 159 s. ISBN 9788087112854. info
 • TONCROVÁ, Marta a Lucie UHLÍKOVÁ. Terénní výzkum etnokulturních tradic : metodologická příručka. Vyd. 1. Brno: Etnologický ústav AV ČR, Praha - pracoviště Brno, 2014. 80 s. ISBN 9788087112830. info
 • DOUŠEK, Roman. Úvod do etnologického výzkumu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 342 s. ISBN 9788021068834. info
 • DOUŠEK, Roman. Etnologický výzkum tradičního stavitelství. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 141 s. ISBN 9788021062450. info
Výukové metody
Teoretická příprava, terénní výzkum, čtení.
Metody hodnocení
Písemná zpráva z terénního výzkumu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 5 dnů v terénu.
Kombinované studium 2 hodiny přímé výuky v semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/ETBA20