ETBB113 Masová kultura

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Masová kultura seznamuje studenty s problematikou kultury, která souvisí s technickým rozvojem a globalizovaným světem. Unifikované projevy masové kultury vystupují jako protiklady tradiční lidové kultury, jsou také výrazným faktorem při její proměně či zániku.
Výstupy z učení
Na základě absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni vystihnout problematiku masové (populární) kultury na vybraných příkladech z oblasti slovesné, výtvarné či hudební kultury. Budou schopni posoudit její vliv na lidovou tradici a budou schopni identifikovat interakční momenty mezi oběma jmenovanými kulturními sférami. Studenti budou schopni popsat principy fungování masové (populární) kultury a její mechanismy, které výrazně proměnily v minulých sto letech autochtonní podobu kultury tradiční.
Osnova
 • 1. Kultura a teorie kultury.
 • 2. Masová média a jejich role.
 • 3. Slovo a slovesnost ve světle masové kultury.
 • 4. Lidová píseň vs. lidovka v tradičním repertoáru.
 • 5. Masové umění jako součást vizuální kultury.
 • 6. Amatérská tvorba a kutilství.
 • 7. Současný výtvarný folklorismus.
Literatura
  doporučená literatura
 • BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Translated by Irena Reifová - Kateřina Gillárová - Michal Pospíšil. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 206 s. ISBN 8073670992. info
 • Od folkloru k folklorismu : slovník folklorního hnutí v Čechách. Edited by Alena Vondrušková. Vyd. 1. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2000. 171 s. ISBN 8086156354. info
 • Od folkloru k folklorismu : slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. Edited by Martina Pavlicová - Lucie Uhlíková. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997. 238 s. ISBN 8086156060. info
Výukové metody
Přednášky, čtení, diskuse.
Metody hodnocení
Písemný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.