ETBB65 Úvod do etnomuzikologie

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Marta Toncrová (přednášející)
PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět představuje vstup do problematiky etnomuzikologie jako jedné z etnologických subdisciplín. Studenti budou seznámeni s historickým vývojem etnomuzikologie, se základní terminologií, s aplikovanými metodami a s klíčovými tématy etnomuzikologického bádání.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen interpretovat základní problémové okruhy české a evropské etnomuzikologie.
Osnova
 • 1. Dějiny etnomuzikologického bádání v českých zemích.
 • 2. Sběratelství a sběratelé lidových písní, instituce a ediční činnost.
 • 3. Metody a techniky využívané v terénním výzkumu.
 • 4. Zvuková a audiovizuální dokumentace.
 • 5. Katalogizace textů a nápěvů lidových písní.
 • 6. Teorie lidové písně.
 • 7. Nástroje používané v interpretaci lidové hudby, druhy kapel.
 • 8. Písňové druhy a žánry.
 • 9. Současná zpěvnost a skladba zpěvního repertoáru.
 • 10. Lidová píseň jako inspirační zdroj, popularizace.
 • 11. Druhá existence lidové písně, folklorismus.
Literatura
  doporučená literatura
 • The Oxford handbook of applied ethnomusicology. Edited by Svanibor Pettan - Jeff Todd Titon. Oxford: Oxford University Press, 2015. xvii, 836. ISBN 9780199351701. info
 • STONE, Ruth M. Theory for ethnomusicology. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2008. xiii, 242. ISBN 9780132408400. info
 • Lidová kultura : národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Edited by Lubomír Tyllner - Stanislav Brouček - Richard Jeřábek - Dušan Hol. Vydání první. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakladatelství Mladá fronta, 2007. 284 stran. ISBN 9788020414502. info
 • Ethnomusicology : a contemporary reader. Edited by Jennifer C. Post. New York: Routledge, 2006. xii, 446. ISBN 0415972043. info
 • Slovník české hudební kultury. Edited by Jiří Fukač - Jiří Vysloužil - Petr Macek. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997. 1035 s. ISBN 80-7058-462-9. info
 • Hudební věda. 3, Historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj : disciplíny hudební vědy : hudebně vědecká dokumentace. Edited by Vladimír Lébl - Ivan Poledňák. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 653-1036 s. info
Výukové metody
Přednáška, studium literatury.
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/ETBB65