ETDSZK Krátkodobá stáž v zahraničí

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (přednášející)
PhDr. Roman Doušek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Nosková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je absolvování studijní stáže na zahraničním univerzitním, vědeckovýzkumném či jiném pracovišti v délce nejméně 5 dnů. Instituci, cíle pobytu a předběžný plán výzkumu musí schválit školitel.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování stáže schopen orientace v zahraničním badatelském a institucionálním prostředí, seznámí se se zahraniční odbornou produkcí, aplikovanými metodami a informačními zdroji vhodnými pro naplnění výzkumného projektu jeho disertační práce. Zahraniční stáž umožní studentu navázat mezinárodní kontakty a spolupráci.
Osnova
  • 1. Výběr instituce pro realizaci zahraniční stáže, naplánování pobytu.
  • 2. Konzultace plánu s vedoucím.
  • 3. Absolvování zahraniční stáže.
  • 4. Vyhodnocení přínosu zahraniční stáže.
Výukové metody
Konzultace; samostatná práce,výzkum a studium v zahraniční instituci.
Metody hodnocení
Zhodnocení osobních výstupů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/ETDSZK