ETDTDP Teze disertační práce

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (přednášející)
PhDr. Roman Doušek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Nosková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cílem předmětu je zpracování tezí disertační práce (autoreferátu), které shrnou výsledky výzkumu uskutečněného v rámci přípravy disertační práce předložené k obhajobě.
Výstupy z učení
Schopnost formulovat základní teze a závěry svého výzkumu v rámci disertační práce.
Osnova
  • 1. Textová příprava tezí.
  • 2. Konzultace se školitelem.
  • 3. Finální redakce textu tezí.
Literatura
    doporučená literatura
  • Literaturu zadá vedoucí práce.
Výukové metody
Samostatná práce; konzultace.
Metody hodnocení
Evaluace tezí; zápočet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Autoreferát.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/ETDTDP