ETMA120 Slováci

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Slováci se věnuje poznání historie a kultury etnika, se kterým je velmi těsně spojena problematika českého prostoru. Souvislosti existují v etnogenezi, kultuře, společenském vývoji a zejména ve vývoji politickém, který vedl i k vytvoření společného státu Čechů a Slováků.
Výstupy z učení
Na konci přednáškového kurzu studenti budou schopni popsat proces etnogeneze slovenského národa, základní reálie slovenské lidové kultury a vývoj slovenské etnologie.
Osnova
 • Etnogeneze Slováků a jejich formování v novodobý národ. Slováci v zahraničí.
 • Etnické složení současného Slovenska a jeho problematika.
 • Historiografie slovenského národopisu (osvícenství, národní obrození).
 • Formování slovenské etnologie jako vědecké disciplíny (20. století).
 • Současná slovenská etnologie a antropologie.
Literatura
 • • Viera Urbancová: Počiatky slovenskej etnografie. Bratislava 1970.
 • • Rudolf Bednárik: Duchovná a hmotná kultúra slovenského ľudu. Slovenská vlastiveda 2. Turč. Sv. Martin 1943.
 • • Jiří Horák: Národopis československý. Přehledný nástin. In: Československá vlastivěda II. Člověk. Praha 1933, s. 305-472.
 • • Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I, II. Bratislava 1995 (red. Ján Botík a Peter Slavkovský).
 • • Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895. Praha 1896. (Dušan Jurkovič, Pavel Socháň).
 • • Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1992 (vědec. red. Soňa Kovačevičová
 • • Viera Urbancová: Slovenská etnografia v 19. storočí. Vývoj názorov na slovenský ľud. Martin 1987.
 • • Die ősterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. V. Ungarn. Wien 1898 (Adolf Pechány, Pavel Sochány Samuel Czambel).
 • • Zuzana Beňušková a kol.: Tradičná kultúra regionov Slovenska. Bratislava 2005
 • • Československá vlastivěda, řada II. Národopis. Praha 1936 (Karel Chotek, Drahomíra Stránská).
 • ONDREJKA, Kliment. Malý lexikón ľudovej kultúry Slovenska. 1. vyd. Bratislava: Mapa Slovakia, 2003. 280 s. ISBN 8080670021. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
závěrečný test
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/ETMA120