ETMA122 Životní příběh a etnologie

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Nosková, Ph.D. (přednášející), prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (zástupce)
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 J31
Předpoklady
Protože odborná literatura k danému tématu je cizojazyčná, je podmínkou účasti v tomto kurzu znalost cizího jazyka (angličtina nebo němčina).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz chce posluchače seznámit s dvěma základními metodami kvalitativního výzkumu, které pracují s životními příběhy. Jedná se o biografickou metodu a metodu orální historie, které se v humanitních vědách prosazují v souvislosti se změnou paradigmatu především od konce 60. let 20. století. Kromě seznámení se se základními pracemi a teoretickými základy obou metod se kurs zaměří i na praktické otázky spojené s prováděním terénního výzkumu těmito metodami a na jejich využití v etnologických a historických výzkumech. Odpřednášená témata budou doplněna semináři, které mají za úkol prohloubit pohled na teoretické problémy na základě vybraných konkrétních příkladů. Protože většina odborné literatury k danému tématu je cizojazyčná, je podmínkou účasti v tomto kurzu znalost cizího jazyka (angličtina nebo němčina).
Výstupy z učení
Po dokončení kurzu bude student schopen pracovat se dvěma metodami kvalitativního výzkumu, které souvisejí s životními příběhy – biografická metoda a metoda oral history.
Osnova
 • Metoda oral history a její historie (ve světě).
 • Biografická metoda a její historie (ve světě).
 • České výzkumy pomocí biografické metody a orální historie a její předchůdci.
 • Etika výzkumu.
 • Praktické provádění výzkumu.
 • Analýza a interpretace.
 • Představení zajímavých projektů pracujících danými metodami.
Literatura
 • RITCHIE, Donald A. Doing oral history. Third edition. Oxford: Oxford University Press, 2015. xvi, 347. ISBN 9780199395194. info
 • VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE. Třetí strana trojúhelníku : teorie a praxe orální historie. 2., přepracované a doplně. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 326 stran. ISBN 9788087398623. URL info
 • NOSKOVÁ, Jana. Biografická metoda a metoda orální historie : na příkladu výzkumu každodenního života v socialismu. Vydání první. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha - pracoviště Brno, 2014. 109 stran. ISBN 9788087112847. info
 • RITCHIE, Donald A. The Oxford handbook of oral history. Oxford: Oxford University Press, 2011. xvii, 542. ISBN 9780199945061. info
 • VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE. Třetí strana trojúhelníku : teorie a praxe orální historie. 1. vyd. Praha: Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2011. 293 s. ISBN 9788072851454. info
 • Erinnerungen nach der Wende : oral history und (post)sozialistische Gesellschaften = Remembering after the fall of communism : oral history and (post)socialist societies. Edited by Julia Obertreis - Anke Stephan. 1. Aufl. Essen: Klartext, 2009. 401 s. ISBN 9783837500080. info
 • Oral history and public memories. Edited by Paula Hamilton - Linda Shopes. Philadelphia: Temple University Press, 2008. xvii, 302. ISBN 1592131417. info
 • VANĚK, Miroslav, Pavel MÜCKE a Hana PELIKÁNOVÁ. Naslouchat hlasům paměti : teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 224 stran. ISBN 9788072850891. info
 • The oral history reader. Edited by Robert Perks - Alistair Thomson. 2nd ed. London: Routledge, 2006. xiv, 578. ISBN 9780415343022. info
 • YOW, Valerie Raleigh. Recording oral history : a guide for the humanities and social sciences. 2nd ed. Walnut Creek, Calif.: AltaMira, 2005. xvi, 398. ISBN 0759106541. info
 • THOMPSON, Paul. The voice of the past : oral history. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2000. xii, 368. ISBN 0192893173. info
 • Oral history : an interdisciplinary anthology. Edited by David K. Dunaway - Willa K. Baum. 2nd ed. Walnut Creek: Altamira Press, 1996. 431 s. ISBN 0-7619-9188-3. info
Výukové metody
Přednášky, diskuze, referáty.
Metody hodnocení
Písemný text, referát.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/ETMA122