ETMA131 Sondy z etnologických výzkumů II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Roman Doušek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Adam Muras (přednášející)
Mgr. Lucie Navrátilová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 12:00–13:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět rozvíjí znalostní kompetence studentů získané v rámci povinných a povinně volitelných předmětů formou vybraných reprezentativních sond z aktuálních etnologických výzkumů. Jejich zaměření pokrývá široké spektrum – od studia kultury ve starších obdobích v nejrůznějších sociálních vrstvách evropského prostředí až po současné kulturní formy, které souvisejí jak s tradiční lidovou kulturou, tak s kulturou populární a masovou. Předmět dává příležitost k prezentaci výzkumných výsledků pracovníků ústavu a doktorských studentů pod vedením svých školitelů a stejně tak je otevřen pro odborníky z praxe, kteří mohou nabídnout absolventům etnologie svoji výzkumnou perspektivu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu by se měl student orientovat ve vybraných tematických sondách ze studia materiální a nemateriální kultury evropského prostoru, měl by být schopen rozlišovat historické a sociální zařazení vybraných kulturních projevů, určit metody pro jejich identifikaci a výzkum, analyzovat a interpretovat sesbíraný sociokulturní materiál.
Osnova
  • 1. Vymezení studovaného tématu.
  • 2. Historiografický přehled dosavadního bádání.
  • 3. Charakteristika terénního výzkumu a jeho výsledky.
  • 4. Analýza sesbíraného materiálu.
  • 5. Interpretace dosažených výsledků.
Literatura
Výukové metody
Přednášky, čtení, semestrální práce.
Metody hodnocení
Písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
"Od výročního obyčejového cyklu k současným festivitám".

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/ETMA131