FAVBKa020 Dějiny filmových teorií před rokem 1945

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
So 12. 10. 9:00–12:40 C34, So 9. 11. 9:00–12:40 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se bude věnovat proměnám diskurzu o kinematografii a reflexi kinematografie jako součásti kulturních dějin, věnovat se budeme např. vztahu kinematografie a modernity a reflexi modernity v dobových textech. Vývoj dobových diskurzů souvisejících s kinematografií a vlivné teoretické koncepty (Ejzenštejn, Kulešov, Epstein, Kracauer, Benjamin, ad.) budeme sledovat v primárně v národně a jazykově vymezeném rámci (USA, Rusko, Francie, Německo, české země), ale také s přihlédnutím k nadnárodní dimenzi např. filmové avantgardy a hnutí filmových klubů.

Hlavní cíle kurzu: osvojení znalostí dějin myšlení o filmu; porozumění teoretickým koncepcím v širším institučním a sociokulturním kontextu; reflexe metodologického přístupu k dějinám idejí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen formulovat základní změny ve vývoji teoretické, kritické a metodologické reflexe kinematografie a porozumět jejich dobovým souvislostem. Díky znalostem historického vývoje diskurzu o kinematografii si osvojí jednak možnosti kritického přístupu ke zkoumání dějin diskurzů, jednak bude schopen nahlédnout i soudobé výzkumné perspektivy z hlediska jejich historických souvislostí.
Osnova
 • - modernita a raná kinematografie,
 • - USA: diskurz o filmovém diváctví, sociologické výzkumy publika,
 • - Německo: Kinodebatte; hnutí za reformu kinematografie; levicový a pravicový tisk o filmu,
 • - Francie: paralelní diskurzy o kinematografii jako vědě, umění, výukovém nástroji,
 • - Rusko: Proletkult, LEF, montážní estetika,
 • - české země: raná kinematografie a morální panika; levicová avantgarda a film.
Literatura
 • Singer, Ben: Melodrama and Modernity. New York: Columbia University Press, 2001
 • Abel, Richard: French Film Theory and Criticism. Princeton University Press, 1993
 • Tsivian, Yuri: Early Cinema in Russia and Its Cultural Reception. Chicago: University of Chicago Press, 1998
 • Anděl, Jaroslav - Szczepanik, Petr: Stále kinema. Antologie českého myšlení o filmu, 1904-1950. Praha: NFA, 2008
 • Hake, Sabine: The Cinema’s Third Machine. Writing on Film in Germany, 1907-1933 (1993)
Výukové metody
Přednáška. Kontaktní přednášky budou věnovány úvodu do problematiky a vybraným tématům, která nemají oporu v povinné a doporučené literatuře. Studenti mají k dispozici webovou učebnici.
Metody hodnocení
Zkouška: průběžné dílčí testy a závěrečný test. Dílčí testy psané během přednášky budou ověřovat znalost zadané četby či filmů a odpřednášené látky (60 bodů), závěrečný test prověří porozumění odpřednášené látky v širší perspektivě tematických bloků, kterým je přednáška věnována (40 bodů).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/FAVBKa020