FAVBKa060 Dějiny světové kinematografie I

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz poskytuje základní přehled o nejvýznamnějších trendech ve světové kinematografii, filmařských praxích a estetických normách ve světové kinematografii do nástupu tzv. nových vln. Film tedy nebudeme vnímat jen jako umění, ale rovněž jako komplexní průmysl, jehož proměnlivé formy produkce a distribuce mají vliv na preferované umělecké volby.
Výstupy z učení
Po absolvování kursu student porozumí:
- proměnám světové kinematografie v přechodovém období desátých let dvacátého století;
- nástupu a ustavení studiového systému v dějinách klasického hollywoodského filmu, a to ve smyslu estetickém, produkčním i distribučním;
- kontextu komerčních i nekomerčních filmových hnutí (expresionismus, komorní film, impresionismus, montážní škola, avantgardy, neorealismus);
- nástupu zvuku a jeho vlivu na filmový průmysl i uměleckou praxi;
- proměně národních kinematografií, mezinárodních estetických norem a obchodních dohod mezi tzv. velkými kinematografiemi před nástupem druhé světové války, během druhé světové války a po druhé světové válce;
- nástupu televize a nových filmových formátů
- dílům vybraných filmařů na pozadí zmiňovaných okruhů.
Osnova
 • Přibližné okruhy, jež se přizpůsobí časovým možnostem semestru:
  - raný film a obchodní i estetické proměny světové kinematografie v přechodovém období desátých let dvacátého století;
 • - nástup, ustavení i studiového systému v dějinách klasického hollywoodského filmu, a to ve smyslu estetickém, produkčním i distribučním (několik přednášek jdoucích napříč obdobími);
 • - komerční a nekomerčních filmová hnutí během dvacátých let dvacátého století, která budou vysvětlována na pozadí standardní filmové praxe: německý expresionismus, německý komorní film, francouzský impresionismus, sovětská montážní škola;
 • - období nástupu zvuku a jeho vlivu na filmový průmysl i uměleckou praxi v hollywoodském filmu, v evropských kinematografiích a v japonském filmu coby dlouhodobé alternativě;
 • - proměny národních kinematografií, mezinárodních estetických norem a obchodních dohod mezi tzv. velkými kinematografiemi před nástupem druhé světové války, během druhé světové války a po druhé světové válce (několik přednášek);
 • - italský neorealismus a jeho vliv na jiné kinematografie
 • - nástup televize, nových filmových formátů a postupná standardizace barevného filmu v období po druhé světové válce s ohledem na proměny filmového průmyslu
 • - díla vybraných filmařů na pozadí zmiňovaných okruhů (např. Sergej Ejzenštejn, Fritz Lang, Orson Welles, Frank Capra, Alfred Hitchcock, Jasudžiro Ozu).
 • Kontaktní přednášky budou věnovány úvodu do problematiky a vybraným tématům, která nemají oporu v povinné a doporučené literatuře.
Literatura
  povinná literatura
 • THOMPSON, Kristin a David BORDWELL. Film history: an introduction. New York: McGraw-Hill, 1994. xliv, 857. ISBN 0070064490. info
  doporučená literatura
 • GOMERY, Douglas - PAFORT-OVERDUIN, Clara. Movie History. A Survey. New York: Routledge, 2011.
 • GOMERY, Douglas. The Hollywood studio system : a history. 1st pub. London: BFI Publishing, 2005. vii, 333. ISBN 1844570231. info
 • The Oxford history of world cinema : [the definitive history of cinema worldwide]. Edited by Geoffrey Nowell-Smith. 1st pub. in pbk. Oxford: Oxford University Press, 1997. xxii, 824. ISBN 0198742428. info
 • ALLEN, Robert C. a Douglas GOMERY. Film History: Theory and Practice. McGraw - Hill, 1985. info
  neurčeno
 • THOMPSON, Kristin. Exporting Entertainment: America in the World Film Market, 1907-1934. London: BFI, 1985.
 • O'BRIEN, Charles. Cinema's conversion to sound : technology and film style in France and the U.S. Bloomington: Indiana University Press, 2005. xi, 200. ISBN 0253217202. info
 • THOMPSON, Kristin. Herr Lubitsch goes to Hollywood : German and American film after World War I. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005. 154 s. ISBN 9053567089. info
 • CIV'JAN, Jurij Gavrilovič. Early cinema in Russia and its cultural reception. Edited by Richard Taylor, Translated by Alan Bodger - Tom Gunning. Chicago: University of Chicago Press, 1998. xxii, 273. ISBN 0226814262. info
 • BORDWELL, David. On the history of film style. Cambridge: Harvard University Press, 1997. x, 322. ISBN 0674634292. info
 • CRISP, C. G. The classic French cinema, 1930-1960. 1st pbk. ed. Bloomington: Indiana University Press, 1997. xix, 485. ISBN 0253211158. info
 • SALT, Barry. Film style and technology : history and analysis. 2nd. expand. ed. London: Starword, 1992. 351 s. ISBN 095090662X. info
 • ABEL, Richard. French cinema : the first wave, 1915-1929. 1st Princeton pbk. print. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1987. xxi, 672. ISBN 0691008132. info
 • BORDWELL, David, Janet STAIGER a Kristin THOMPSON. The classical Hollywood cinema : film style & mode of production to 1960. New York: Columbia University Press, 1985. xv, 506. ISBN 0231060556. info
 • RICHIE, Donald. Japanese cinema : film style and national character. New York: Anchor Books, 1971. xxvi, 261. ISBN 0385094418. info
Výukové metody
Přednášky, filmové projekce, domácí studium filmů, studium zadané literatury.
Metody hodnocení
Předmět bude zkoušen dvěma vzájemně propojenými způsoby.
Zaprvé budou studenti mít na každý týden zadaný počet filmů ke studiu, z nichž budou psát průběžné prověřovací testy.
Přinejmenším padesátiprocentní úspěšnost v každém z těchto testů pak bude podmínkou pro připuštění k závěrečnému psanému testu, který krom od přednášené látky zahrne rovněž otázky vztahující se k textům, jejichž přečtení bude v průběhu semestru vyžadováno.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2022.