FAVBPa030 Dějiny filmových teorií po roce 1945

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Šimon Fiala (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Patrycja Astrid Twardowska
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 C34, kromě Út 16. 4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po 2. sv. válce se teoretická reflexe kinematografie postupně přesouvá z filmových časopisů a solitérních teorií k systematičtějšímu, metodologicky specifickému přístupu. Namísto sepětí s filmovou kritikou (Kracauer, Balázs ad.) a filmovou praxí (Epstein, Ejzenštejn ad.) je reflexe filmu pěstována na půdě univerzit a výzkumných ústavů a čerpá ze škály různých oborů a přístupů (sociologie, sémiotika, psychologie...).
Po konceptech, které jsou ještě zakotvené v meziválečné a válečné filmové kritice a praxi (neorealismus, socialistický realismus) se zaměříme na dominantní proudy filmové teorie a historiografie od 60. let 20. století do počátku 21. století. Představíme si některé typické texty jednotlivých přístupů.
Cílem je seznámit studenty s konkrétními projevy proměňujícího se diskurzu o kinematografii. Budeme se seznamovat s dobovými argumenty a učit se interpretovat dobové texty nejen v souvislostech daného oboru, ale také v širším kulturním, společenském a politickém kontextu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen formulovat základní změny ve vývoji teoretické, kritické a metodologické reflexe kinematografie a porozumět jejich dobovým souvislostem.
Díky znalostem historického vývoje diskurzu o kinematografii si osvojí jednak možnosti kritického přístupu ke zkoumání dějin diskurzů, jednak bude schopen nahlédnout i soudobé výzkumné perspektivy z hlediska jejich historických souvislostí.
Osnova
 • - neorealismus
  - socialistický realismus
  - teorie auteura
  - sociologie přístupy k výzkumu kinematografie
  - sémiotika a postsémiotika
  - screen theory
  - kulturální studia
  - nová filmová historie
  - nová historie kinematografie
  - analýza sociálních sítí a světy umění
  - produkční studia
Literatura
  doporučená literatura
 • Maltby, Richard – Biltereyst, Daniel – Meers, Philippe (eds.): Explorations in New Cinema History: Approaches and Case Studies. Malden-Oxford: Wiley-Blackwell, 2011
 • CASETTI, Francesco. Filmové teorie 1945-1990. Translated by Helena Giordanová. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2008. 406 s. ISBN 9788073311438. info
 • SZCZEPANIK, Petr. (ed.) Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha: Herrmann a synové, 2004. 528 s. info
  neurčeno
 • The Routledge encyclopedia of film theory. Edited by Edward Branigan - Warren Buckland. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. xl, 526. ISBN 9780415781800. info
 • A companion to film theory. Edited by Toby Miller - Robert Stam. First published. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers, 1999. vi, 428. ISBN 0631206442. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Zkouška: písemná zkouška. Průběžné testy - 20%, závěrečný text - 80%. Podmínka pro přihlášení ke zkoušce: dosažení 16 bodů z celkových 22 bodů při průběžných testech formou odpovědníků (znalost odpřednášené látky, zadaných filmů a textů)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/FAVBPa030