FAVBPa080 Rozbor filmového stylu

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Kos (cvičící)
Mgr. Daniel Krátký (cvičící)
Garance
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–11:40 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět usiluje obeznámit a vycvičit studenta v prostředcích, postupech a funkcích rozboru filmového stylu, stejně jako ve schopnosti kritického čtení textů, které s tímto typem rozboru pracují.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- schopen rozpoznat, zařadit a vzájemně usouvztažnit jednotlivé složky filmového stylu v rámci konkrétního filmového díla i v rámci stylistické tradice, k níž lze dílo vztáhnout;
- schopen formulovat výzkumný projekt, výzkumné problémy a výzkumné otázky spojené s dostředivou analýzou stylu;
- schopen formulovat a argumentovat svoje teze v podobně různých formátů stylistické analýzy se zaměřením tzv. analytickou stať;
- být schopen kriticky číst a rozebrat odborný analytický text v angličtině.
Osnova
 • Kurz má podobu soustavné analytické, prezentační a diskuzní práce, která se rozvíjí v jednotlivých seminárních setkáních a v pravidelně odevzdávaných domácích úkolech.
  Kurz střídavě pracuje s dvěma formami hlavních průběžných výstupů: analytickými a metaanalytickými.
  V prvním případě student každý druhý týden odevzdává tzv. rozborné karty, v rámci nichž rozebírá zadaný film z různých hledisek stylistické analýzy. Od jednotlivých kategorií filmového stylu se postupně přechází k jejich usouvztažňování a formulování komplexnějších výzkumných problémů, otázek a tezí spojených s dostředivým rozborem konkrétního filmu. Tyto karty přitom nemají podobu souvislého textu, nýbrž strukturované osnovy možné budoucí práce. Podobu souvislého textu má až závěrečná esej coby finální výstup kurzu.
  V druhém případě student každý druhý týden odevzdává tzv. čtecí karty, v rámci nichž rozebírá zadané analytické texty v českém či anglickém jazyce zaměřené na filmový styl, přičemž v těchto kartách formuluje jejich výzkumné problémy, otázky, teze a logiku konkrétní argumentace.
  Současně student celý semestr pravidelně odevzdává ještě tzv. oponentury, kdy zpětně kriticky reaguje zpravidla na jednu rozbornou kartu některého ze svých spolužáků, zatímco sám pravidelně takové oponentury od spolužáků získává.
  Samotné seminární hodiny mají podobu referátů a detailních diskuzí nad jednotlivými úkoly.
Literatura
  povinná literatura
 • KOKEŠ, Radomír. Rozbor filmu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 264 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, sv. 430. ISBN 978-80-210-7756-0. Munishop info
  neurčeno
 • BORDWELL, David a Kristin THOMPSON. Umění filmu : úvod do studia formy a stylu. Translated by Petra Dominková - Jan Hanzlík - Václav Kofroň. 1. vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2011. 639 stran. ISBN 9788073312176. info
 • BUCKLAND, Warren. Directed by Steven Spielberg : poetics of the contemporary Hollywood blockbuster. New York: Continuum, 2006. xiii, 242. ISBN 0826416926. info
 • GIBBS, John. Mise-en-scène : film style and interpretation. 1st pub. London: Wallflower, 2002. 128 s. ISBN 9781903364062. info
 • BORDWELL, David. On the history of film style. Cambridge: Harvard University Press, 1997. x, 322. ISBN 0674634292. info
 • SALT, Barry. Film style and technology : history and analysis. 2nd. expand. ed. London: Starword, 1992. 351 s. ISBN 095090662X. info
 • THOMPSON, Kristin. Breaking the glass armor : neoformalist film analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1988. x, 361. ISBN 0691067244. info
Výukové metody
Seminární diskuze, pravidelné referáty, pravidelné domácí úkoly v podobě tří typů tzv. karet: rozborných, čtecích a oponentur.
Metody hodnocení
Podmínky během semestru:
(1) Studenti vkládají k určeným datům své výstupy do tzv. odevzdávárny. Pozdní odevzdání se bez výjimky považují za neodevzdání. K úspěšnému připuštění k závěrečné práci je nutné mít odevzdané vše bez výjimky.
(2) Studenti jsou povinni chodit na všechny semináře, účast musí být stoprocentní a výjimky se neudělují. Nepřipravenost na semináři se v prvním a druhém případě sankcionuje výpisky z rozsáhlého doplňující testu v angličtině, ve třetím případě je klasifikována jako neúčast a znamená nepřipuštění k závěrečné práci.
(3) Jakýkoli pokus o podvod znamená nesplnění podmínek kurzu a předání k disciplinárnímu řízení.
(4) Student za každý z odevzdávaných úkolů a za aktivitu během seminárních hodin získá určitý počet bodů, přičemž minimem k přípuštění k závěrečné zkoušce je zisk nejméně 55 % bodů, které mohl během semestru nabýt.

Závěrečná zkouška:
Závěrečná zkouška je složena ze dvou typů po sobě odevzdávaných prací, přičemž přistoupení k psaní druhé části je podmíněno ziskem alespoň 55 % bodů, které může získat z první části. Zadáním první části je systémová analýza stylu několika zadaných filmů, přičemž student odevzdává pouze výzkumné problémy, výzkumné otázky a konkrétní analytické teze možného rozboru. Druhá část je pak tvořena osmistránkovou analýzou jednoho z filmů, k nimž předložil problémy, otázky a teze v rámci první části zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/FAVBPa080