FAVKh007 Kinematografie v okupované Evropě, 1939-1945

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury – Filozofická fakulta
Rozvrh
So 4. 3. 9:00–12:40 C34, So 1. 4. 9:00–12:40 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 69 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/69, pouze zareg.: 0/69
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Zjevným cílem je zprostředkovat studentům informace o tom, jak reagoval filmový průmysl a filmoví diváci na okupaci v různých zemích. Neméně důležitým cílem je studentům ukázat dějiny kinematografie v období okupace jako soubor velmi důležitých otázek a témat a prezentovat způsoby, jak na ně lze odpovědět. Téma kinematografie Protektorátu Čechy a Morava je důležité jednak jako významný historický fenomén, ale také jako předmět současné společenské reflexe - to si ukážeme na příkladech děl jako Zkáza krásou, Lída Baarová, Protektor nebo seriál Bohéma.
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s aktuálními výzkumy filmového průmyslu a filmové kultury v období 2. sv. války, s metodologickými nástroji a výzkumnými principy komparativního výzkumu, globální historie, ale také lokálních dějin či orální historie.
Osnova
 • 1. Úvod - představení náplně a průběhu kurzu; úvod k filmu Krize, projekce filmu
 • 2. Filmový průmysl v nacistickém Německu
 • 3. Týdeníky a nonfikční žánry; kinematografie v Rakousku po tzv. anšlusu
 • 4. Antisemitismus ve filmovém průmyslu tzv. druhé republiky a v protektorátu; kinematografie v obsazeném Polsku
 • 5. Filmová výroba v protektorátu, výrobna Prag-film; kinematografie v Dánsku
 • 6. Tisk, filmová kritika a cenzura; kinematografie v Norsku
 • 7. Filmové žánry v protektorátní kinematografii; kinematografie v Nizozemí
 • 8. Protektorátní filmové hvězdy; kinematografie v Belgii
 • 9. Filmový podnikatel Miloš Havel a filmový export; kinematografie ve Francii
 • 10. Filmová distribuce a uvádění, kina v protektorátu; filmová distribuce na obsazených územích Sovětského svazu
 • 11. Recepce, návštěvnost, popularita - filmové hity v protektorátu a v jiných okupovaných zemích
 • 12. Filmová výroba ve Zlíně; animovaný film v protektorátu; filmová distribuce Slovenské republiky
Literatura
  povinná literatura
 • https://is.muni.cz/auth/do/phil/Pracoviste/UFAK/fav286/index.html
  neurčeno
 • Roel Vande Winkel – David Welch (eds.): Cinema and the Swastika. The International Expansion of Third Reich Cinema. New York: Palgrave Macmillan, 2007
 • SKOPAL, Pavel a Roel VANDE WINKEL. Film Professionals in Nazi-Occupied Europe. Mediation Between the National-Socialist Cultural "New Order" and Local Structures. Cham: Palgrave Macmillan, 2021. 274 s. ISBN 978-3-030-61633-5. doi:10.1007/978-3-030-61634-2. URL info
Výukové metody
Přednáška, diskuze.
Metody hodnocení
Odpovědník na začátku přednášky, který ověří znalost filmů zadaných k přednášce (20 bodů)
Odpovědník na konci přednášky, který ověří elementární porozumění odpřednášené látce (20 bodů)
Závěrečný test – 60 bodů
Celkem 100 bodů, pro absolvování je nutné získat alespoň 60 bodů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za tři roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/FAVKh007