FAVMPa070 Filmový průmysl

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na rozvoj a prohloubení znalostí o možnostech výzkumu filmového průmyslu. Téma průmyslových dějin je nahlíženo z různých perspektiv, přičemž v centru bude perspektiva ekonomická. Při zkoumání filmových průmyslů je nezbytné věnovat se i dalším otázkám, jež hraničí i s jinými oblastmi výzkumu - kulturní historie, star studies, estetické dějiny ad. V rámci kurzu budou představeny možné přístupy ke zkoumání filmových průmyslů, způsobů výroby a dělby práce, marketingu a prodeje vyrobeného mediálního obsahu nebo vlivu státu na fungování průmyslu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen s využitím představených nástrojů analyzovat fungování filmového průmyslu.
Osnova
 • Mezi tématy přednášek budou následující okruhy:
 • organizace průmyslu
 • mody produkce
 • kinematografie malého národa
 • produkční cykly
 • marketing
 • způsoby prodeje
 • distribuční síť
 • filmové festivaly
 • právní úprava fungování průmyslu
 • vlivy státu - podpora a regulace
Literatura
 • SZCZEPANIK, Petr a kol: Studie vývoje českého hraného kinematografického díla. Praha: SFK, 2015, http://fondkinematografie.cz/assets/media/publikace/studie_vyvoj_hrany_final.pd
 • http://fondkinematografie.cz/legislativa-a-koncepce/
 • http://fondkinematografie.cz/
 • BAKKER, Gerben (2008): Entertainment Industrialized, The Emergence of the International Film Industry, 1890–1940. Cambridge – New York: Cambridge university press.
 • Handbook of media management and economics. Edited by Alan B. Albarran - Bożena Mierzejewska - Jaemin Jung. 2nd edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. xix, 476. ISBN 9781138729292. info
 • DAVID, Ivan. Filmové právo : autorskoprávní perspektiva. 1. vydání. Praha: Nová beseda, 2015. 239 stran. ISBN 9788090608900. info
 • An economic history of film. Edited by John Sedgwick - Michael Pokorny. 1st pub. London: Routledge, 2005. xiv, 352. ISBN 9780415458672. info
 • JÄCKEL, Anne. European film industries. 1st pub. London: BFI Publishing, 2003. 168 s. ISBN 0851709478. info
 • BACON, Henry. Continuity and transformation - the influence of literature and drama on cinema as a process of cultural continuity and renewal. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1994. 233 s. ISBN 9514107403. info
 • BORDWELL, David, Janet STAIGER a Kristin THOMPSON. The classical Hollywood cinema : film style & mode of production to 1960. New York: Columbia University Press, 1985. xv, 506. ISBN 0231060556. info
Výukové metody
Přednášky, prezentace, diskuse.
Metody hodnocení
Průběžná práce v semestru, aktivní účast v diskusi. Povinná docházka. referát ze zpracovaného textu. 1x za semestr prezentace výzkumného tématu, Ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.