FAVMPa070 Filmový průmysl

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na rozvoj a prohloubení znalostí o možnostech výzkumu filmového průmyslu. Téma průmyslových dějin je nahlíženo z různých perspektiv, přičemž v centru bude perspektiva ekonomická. Při zkoumání filmových průmyslů je nezbytné věnovat se i dalším otázkám, jež hraničí i s jinými oblastmi výzkumu - kulturní historie, star studies, estetické dějiny ad. V rámci kurzu budou představeny možné přístupy ke zkoumání filmových průmyslů, způsobů výroby a dělby práce, marketingu a prodeje vyrobeného mediálního obsahu nebo vlivu státu na fungování průmyslu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen s využitím představených nástrojů analyzovat fungování filmového průmyslu.
Osnova
 • Mezi tématy přednášek budou následující okruhy:
 • organizace průmyslu
 • mody produkce
 • kinematografie malého národa
 • produkční cykly
 • marketing
 • způsoby prodeje
 • distribuční síť
 • filmové festivaly
 • právní úprava fungování průmyslu
 • vlivy státu - podpora a regulace
Literatura
 • http://fondkinematografie.cz/legislativa-a-koncepce/
 • http://fondkinematografie.cz/
 • SZCZEPANIK, Petr a kol: Studie vývoje českého hraného kinematografického díla. Praha: SFK, 2015, http://fondkinematografie.cz/assets/media/publikace/studie_vyvoj_hrany_final.pd
 • BAKKER, Gerben (2008): Entertainment Industrialized, The Emergence of the International Film Industry, 1890–1940. Cambridge – New York: Cambridge university press.
 • Handbook of media management and economics. Edited by Alan B. Albarran - Bożena Mierzejewska - Jaemin Jung. 2nd edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. xix, 476. ISBN 9781138729292. info
 • DAVID, Ivan. Filmové právo : autorskoprávní perspektiva. 1. vydání. Praha: Nová beseda, 2015. 239 stran. ISBN 9788090608900. info
 • An economic history of film. Edited by John Sedgwick - Michael Pokorny. 1st pub. London: Routledge, 2005. xiv, 352. ISBN 9780415458672. info
 • JÄCKEL, Anne. European film industries. 1st pub. London: BFI Publishing, 2003. 168 s. ISBN 0851709478. info
 • BACON, Henry. Continuity and transformation - the influence of literature and drama on cinema as a process of cultural continuity and renewal. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1994. 233 s. ISBN 9514107403. info
 • BORDWELL, David, Janet STAIGER a Kristin THOMPSON. The classical Hollywood cinema : film style & mode of production to 1960. New York: Columbia University Press, 1985. xv, 506. ISBN 0231060556. info
Výukové metody
Přednášky, prezentace, diskuse.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/FAVMPa070