FAVMPa090 Filmová kritika

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ondřej Pavlík, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 C34, kromě St 15. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 43 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/43, pouze zareg.: 0/43
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs nabídne široké spektrum pohledů na českou i zahraniční filmovou kritiku s přihlédnutím k jejímu stavu v digitální éře. Můžeme vůbec v době internetových databází, fanouškovských webů, sociálních sítí, videorecenzí a nadále vycházejících tištěných periodik ještě souhrnně hovořit o filmové kritice? Jak lze různorodé projevy reflexe filmů či seriálů uchopit, podle jakých kritérií je lze seskupovat do sdílených tendencí či skupin, jaké mají tyto tendence historické pozadí a jakou roli v jejich výskytu hrají média, platformy a/nebo sociopolitické vlivy? Kurs se přitom nebude omezovat pouze na teoretické debaty o filmové kritice, ale zahrne také diskuze z dalších odvětví, především literární teorie a kritiky nebo sociologie vědy a uvažování o kritice jako způsobu myšlení a přístupu ke světu. Kurs bude probíhat seminární formou, náplň jednotlivých hodin bude sestávat z diskuzí nad přečtenými texty a reflexe kritik a recenzí, ať už textových nebo audio/vizuálních.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen:
- orientovat se v různých filmověkritických debatách a jejich představitelích
- přemýšlet o filmové reflexi v souvislostech digitální éry
- kriticky nahlížet na roli médií a platforem
- uvažovat o filmové kritice s ohledem na její ideologický náboj
- orientovat se nejen ve filmové kritice, ale také v některých klíčových debatách v literární kritice nebo sociologii vědy
Osnova
 • Úvod do filmové kritiky
 • Interpretace filmu, tvorba významů, interpretace jako emocionální/afektivní postoj
 • Popis a impresionistická kritika, kritik jako mediátor
 • Kritéria hodnocení
 • Kritický styl, naladění a rozpoložení, kritika jako emocionální práce
 • Videorecenze, platforma YouTube a další média, kultura vidcastů a podcastů, emotivní rétorika
 • Kritikova persona, sociální sítě, fanouškovské databáze, poťouchlá rétorika
 • Kritika v době kulturních válek, konzervativní a progresivistická kritika, utopická rétorika, kritika a ideologie
Literatura
  povinná literatura
 • KOTIŠOVÁ, Johana. An elixir of life? Emotional labour in cultural journalism. Journalism. Thousand Oaks: SAGE Journals, 2022, roč. 23, č. 4, s. 789-805. ISSN 1464-8849. doi:10.1177/1464884920917289. URL info
 • HENNION, Antoine. The passion for music : a sociology of mediation. Translated by Margaret Rigaud - Peter Collier. Firt issued in paperback. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. xi, 339. ISBN 9781472418104. info
 • LATOUR, Bruno. Stopovat a skládat světy s Brunem Latourem : výbor z textů 1988-2013. Edited by Tereza Stöckelová, Translated by Čestmír Pelikán. Vydání první. Praha: tranzit.cz, 2016. 250 stran. ISBN 9788087259375. info
 • Film criticism in the digital age. Edited by Mattias Frey - Cecilia Sayad. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 2015. vi, 273. ISBN 9780813570730. info
 • BORDWELL, David. Making meaning : inference and rhetoric in the interpretation of cinema. 1st Harvard University Press. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991. xvi, 334. ISBN 067454336X. info
  doporučená literatura
 • CIESLAR, Jiří. Kočky na Atalantě. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2003. 572 s. ISBN 80-85883-89-9. info
 • ZAHRÁDKA, Pavel a Johana KOTIŠOVÁ. Když je kritikem každý : Výzkum sémantiky estetického hodnocení. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2020. 146 s. ISBN 978-80-244-5781-9. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Oko. srdce, mozek, pero a pěst. Emiprické poznámky před deštivou komnatou. Cinepur. Sdružení přátel Cinepuru, 2015, roč. 21, č. 100, s. 62-64. ISSN 1213-516X. info
Výukové metody
diskuse, čtení, domácí úkoly
Metody hodnocení
Požadavky ke zkoušce: čtení textů, aktivita v hodině, závěrečná esej
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/FAVMPa090