FAVh007 Kinematografie v okupované Evropě, 1939-1945

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (přednášející)
Karolína Derahová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 69 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 50/69, pouze zareg.: 0/69, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/69
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je zprostředkovat studentům konkrétní historické znalosti o podobnostech a rozdílech v reakci filmového průmyslu i publika na okupaci nebo o roli a stabilitě filmově-průmyslových praktik a národních kulturních tradic. Důležitou součástí kurzu bude i seznámení s adekvátními teoretickými koncepty, metodologiemi a zdroji výzkumu. Vedle přehledu situace v okupovaných evropských zemích budou přednášky klást zásadní důraz na situaci v Protektorátu Čechy a Morava.
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s aktuálními výzkumy filmového průmyslu a filmové kultury v období 2. sv. války, s metodologickými nástroji a výzkumnými principy komparativního výzkumu, globální historie, ale také lokálních dějin či orální historie.
Osnova
 • 1. Úvod - představení náplně a průběhu kurzu
 • 2. Reorganizace filmového průmyslu v nacistickém Německu
 • 3. Plány pro Evropu – centralizace a koordinace filmového průmyslu v okupované Evropě
 • 4. Filmová produkce v okupovaných zemích
 • 5. Historičtí aktéři I (Goebbels, Glessgen, Söhnel, Havel, Greven ad.)
 • 6. Historičtí aktéři II
 • 7. Filmové hvězdy I. (Rökková, Söderbaumová, Rühmann, Albers, Baarová ad.)
 • 8. Filmové hvězdy II.
 • 9. Distribuce a uvádění v okupovaných zemích
 • 10. Recepce v okupovaných zemích
 • 11. Žánry
 • 12. Tisk, propagace
 • 13. Nonfikční žánry, animovaný film
Literatura
  povinná literatura
 • multimediální učebnice: https://is.muni.cz/auth/do/phil/Pracoviste/UFAK/fav286/index.html
  neurčeno
 • Benjamin G. Martin: The Nazi-Fascist New Order for European Culture. Cambridge – London: Harvard University Press, 2016
 • Dvořáková, Tereza – Klimeš, Ivan: Prag-Film AG 1941–1945. Im Spannungsfeld zwischen Protektorats- und Reichskinemagografie. München: Edition text+kritik, 2008
 • Roel Vande Winkel – David Welch (eds.): Cinema and the Swastika. The International Expansion of Third Reich Cinema. New York: Palgrave Macmillan, 2007
Výukové metody
Přednáška, diskuze.
Metody hodnocení
Krátký test na začátku přednášky, který ověří znalost filmu zadaného k přednášce (24 bodů)
Závěrečný test – 76 bodů
Celkem 100 bodů, pro absolvování je nutné získat alespoň 60 bodů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za tři roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/FAVh007