FAVh007 Kinematografie v okupované Evropě, 1939-1945

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 69 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/69, pouze zareg.: 0/69, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/69
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je zprostředkovat studentům konkrétní historické znalosti o podobnostech a rozdílech v reakci filmového průmyslu i publika na okupaci, či o roli a stabilitě filmově-průmyslových praktik a národních kulturních tradic.
Důležitou součástí kurzu bude i seznámení s adekvátními teoretickými koncepty, metodologiemi a zdroji výzkumu - součástí každé přednášky bude diskuze o realiizovaných výzkumných projektech.
Vedle přehledku situace v okupovaných evropských zemích budou přednášky klást zásadní důraz na situaci v Protektorátu Čechy a Morava. Část kontaktních přednášek bude určena i studentům kombinované formy studia a bude věnována úvodu do problematiky a vybraným tématům, která nemají oporu v povinné a doporučené literatuře.
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s aktuálními výzkumy filmového průmyslu a filmové kultury v období 2. sv. války, s metodologickými nástroji a výzkumnými principy komparativního výzkumu, globální historie, ale také lokálních dějin či orální historie.
Osnova
 • 1. Úvod - představení cílů a průběhu kurzu, projekce filmu
 • 2. Kulturní imperialismus, kulturní transfer, kulturní kontinuita?
 • 3. Národní kulturní tradice pod nacistickou kontrolou
 • 4. Strategie obrany a soupeření
 • 5. Filmová distribuce a praktiky uvádění: regulace trhu
 • 6. „Chovat se jako Čech“: brněnští diváci a „dvojjazyčné nohy“ Mariky Rökkové
 • 7. Popularita filmů a (národní) publikum: možnosti výzkumu
 • 8. Lidový film, film pro lid, nebo brak? Případ detektivního filmu
 • 9. Noviny, novináři a filmová kritika v totalitním režimu
 • 10. Transnárodní produkce a transnárodní imaginace
Literatura
 • Benjamin G. Martin: The Nazi-Fascist New Order for European Culture. Cambridge – London: Harvard University Press, 2016
 • Dvořáková, Tereza – Klimeš, Ivan: Prag-Film AG 1941–1945. Im Spannungsfeld zwischen Protektorats- und Reichskinemagografie. München: Edition text+kritik, 2008
 • Roel Vande Winkel – David Welch (eds.): Cinema and the Swastika. The International Expansion of Third Reich Cinema. New York: Palgrave Macmillan, 2007
 • Hake, Sabine: Popular Cinema of the Third Reich. Austin: University of Texas Press, 2001
 • Bednařík, Petr: Arizace české kinematografie. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2003
Výukové metody
Přednáška, diskuze. Část kontaktních přednášek bude určena i studentům kombinované formy studia a bude věnována úvodu do problematiky a vybraným tématům, která nemají oporu v povinné a doporučené literatuře.
Metody hodnocení
Krátké testy ověřující znalost zadané četby a filmů: 9x po max. 5 bodech
Test z četby a zadaných filmů na poslední přednášce: možnost získat max. 20 bodů (do celkového max. počtu 40 bodů za znalost textů a filmů)
Test – otázka k Prag-filmu – 20 bodů (dějiny Prag-filmu + odehrané filmy)
Závěrečný test – 20 bodů
Celkem 80 bodů, pro absolvování je nutné získat alespoň 48 bodů
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za tři roky.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/FAVh007