FAVh010 Světy na pokračování: poetika seriálové fikce

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Patrycja Astrid Twardowska
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška vychází z předpokladu, že fikční příběhy vyprávěné na pokračování tvoří dlouhodobě součást bezmála každodenní zkušenosti s narativním uměním – a usiluje na příkladu televizních seriálů nabídnout takový myšlenkový rámec, takové badatelské předpoklady a takové rozborné nástroje, abychom mohli fenomén fikce na pokračování popsat, poznat a vysvětlit.
Výzkumné stanovisko představuje původní koncept poetiky seriálové fikce, která chce za prvé poskytnout systémové vysvětlení seriálové fikce, za druhé postihnout rozmanitost uměleckých možností seriálového vyprávění a za třetí nabídnout nástroje pro analýzu konkrétních seriálových děl.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - porozumět seriálovému vyprávění jako specifickému fenoménu výstavby fikce;
- porozumět zákonitostem seriálové výstavby fikčního makrosvěta pomocí tzv. pěti typů seriality;
- porozumět rejstříkům uměleckých možností, které tvůrci televizních seriálů využívají na poli vyprávění a fikčního makrosvěta;
- pečlivě analyzovat konkrétní seriálová díla.
Osnova
  • 1. Východiska
    2. Serialita jako soustava
    3. Serialita jako rejstřík uměleckých možností
    4. Serialita jako analytické pozadí
Literatura
Výukové metody
Přednášky, analýzy. Část kontaktních přednášek bude určena i studentům kombinované formy studia a bude věnována úvodu do problematiky a vybraným tématům, která nemají oporu v povinné a doporučené literatuře.
Metody hodnocení
Psaný test z odpřednášené látky a zadané literatury.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za tři roky.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/FAVh010