FJ2B0211 Auteurs féminins en littérature canadienne-française et québécoise

Filozofická fakulta
podzim 2021

Předmět se v období podzim 2021 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
Znalost francouzského jazyka na úrovni C1 SEER, schopnost analyzovat literární texty.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Semestrální výuka se člení do 13 výukových jednotek po 2 hodinách. Cílem výkladu, komentované četby a rozboru textů je postihnout charakteristické rysy tvorby ženských autorek, a to z ženského pohledu: specifiku filiačních příběhů, otázku autority a autoritativnosti, vizi ženskosti, problematiku ženské řeči apod.).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period vývoje ženské otázky ve frankofonní Kanadě
- identifikovat a analyzovat specifické rysy genderové literatury
Osnova
 • 1. Historický úvod. 2. Metodologický úvod. 3. Četba a rozbor textů (např. Marie-Claire Blais, Louky Bersianik, Denise Boucher, Nicole Brossard, Ying Chen, Laure Conan, Hélène Dorion, Louise Dupré, Anne Hébert, Germaine Guèvremont, Suzanne Jacob, Monique LaRue, Rina Lasnier, Jovette Marchessault, Madeleine Monette, Monique Proulx, Esther Rochon, Gabrielle Roy, Lise Tremblay, Élise Turcotte, Yolande Villemaire).
Literatura
  povinná literatura
 • KYLOUŠEK, Petr. Dějiny francouzsko-kanadské a quebecké literatury. Vydání první. Brno: Host, 2005. 533 stran. ISBN 8072941402. info
 • Anthologie de la poésie des femmes au Québec : des origines à nos jours. Edited by Nicole Brossard - Lisette Girouard. Nouv. éd. Montréal: Éditions du Remue-ménage, 2003. 476 s. ISBN 2890912094. info
 • BERSIANIK, Louky. Le pique-nique sur l'Acropole :cahiers d'Ancyl : fiction [fí] et [psí]. Edited by Claudine Potvin. Montréal: L'Hexagone, 1992. 226 s. ISBN 2-89295-080-5. info
 • BERSIANIK, Louky. L'Euguélionne :roman. [Montréal]: Stanké, 1976. 412 p. ;. ISBN 2-7604-0250-9. info
  doporučená literatura
 • Patricia SMART, Écrire dans la maison du père, Montréal, Québec Amérique 1988
Výukové metody
Přednáška a komentovaná četba.
Autorky, jejichž díla budou probírána nebo poslouží k seminárním pracím
Marie-Claire Blais, Louky Bersianik, Denise Boucher, Nicole Brossard, Ying Chen, Laure Conan, Hélène Dorion, Louise Dupré, Anne Hébert, Germaine Guèvremont, Suzanne Jacob, Monique LaRue, Rina Lasnier, Jovette Marchessault, Madeleine Monette, Monique Proulx, Esther Rochon, Gabrielle Roy, Lise Tremblay, Élise Turcotte, Yolande Villemaire.
Metody hodnocení
Seminární práce o rozsahu 18.000 znaků.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/FJ2B0211