FJ2B027 Literární hnutí husarů

Filozofická fakulta
podzim 2021

Předmět se v období podzim 2021 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
Znalost francouzského jazyka na úrovni C1 SEER, schopnost analyzovat literární texty.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je seznámení s hlavními rysy vývoje francouzské literatury v období 2. světové války a v poválečném období. Husaři zde představují specifický výsek problematiky vztahu mezi literaturou a politikou, mezi levicí a pravicí. Výklad provází četba vybraných autorů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu student schopen pochopit problematiku literárního vývoje francouzské literatury po roce 1945, zejména vztah politiky a literatury. Zároveň se poučí o struktiraci literárního pole a problematice utváření literárního hnutí na přechodu od avantgardy k postmoderně. Nabyté informace bude moci aplikovat na vybraná díla tohoto období.
Osnova
 • Témata
 • 1) Představují „hussards“ literární hnutí? Problém literárně historické typologie
 • 2) Dynamika literární struktury po roce 1945
 • a) Literatura a politika
 • b) Husaři a politika
 • c) Literární politika husarů
 • d) Generační politika husarů
 • 4) Estetika husarů
 • a) Estetika proti dějinám
 • b) Mezi řádem a vzpourou
 • c) Dandysmus
 • d) Subversivní poetika
 • e) Stendhalismus a kult mládí
 • f) Estetika husarů a dobová kontext
 • 5) Autoři: Nimier, Blondin, Déon, Laurent
Literatura
  povinná literatura
 • KYLOUŠEK, Petr. Literární hnutí husarů. 1998. [1], 381 s. info
  doporučená literatura
 • Nicholas Hewitt, Literature and the Right in Postwar France. The Story of the "Hussards", Oxford (UK) - Herndon (VA, USA), Berg 1996
 • Herbert Lottman, L'épuration (1943-1953), Paris, Arthème Fayard et Éditions du Seuil 1986 (Le Livre de Poche)
 • Marc Dambre, Roger Nimier. Hussard du demi-siècle, Paris, Flammarion 1989
 • Gilles Ragache, Jean-Robert Ragache, La vie quotidienne des écrivains et artistes sous l'occupation (1940-1944), Paris, Hachette 1988
  neurčeno
 • René Rémond, Les droites en France, 4e édition, Paris, Aubier-Montaigne 1982
Výukové metody
Přednáška doplněná seminářem k rozboru jednotlivých dokumentů a děl.
Metody hodnocení
Seminární práce o rozsahu 10 normostran (18000 znaků): analýza vybraného díla.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2278
Kurz je k dispozici v e-learningové verzi.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je určen posluchačům od 6. semestru. Výuka se koná, je-li do ní zapsáno alespoň 5 posluchačů.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/FJ2B027