EN

FF:HIA102 PVH - Informace o předmětu

HIA102 Pomocné vědy historické

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HIA102/01: Po 8:00–9:40 B2.21, S. Bárta
HIA102/02: Po 12:00–13:40 B2.41, S. Bárta
HIA102/03: Po 14:00–15:40 B2.52, S. Bárta
HIA102/04: Po 16:00–17:40 B2.34, S. Bárta
Předpoklady
HIA101 Úvod do studia dějepisu || NOW ( HIA101 Úvod do studia dějepisu )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 72/120, pouze zareg.: 0/120
Jiné omezení: Zapisujte souběžně s kursem HIA101.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvent kursu by měl být schopen definovat předmět a metodu klasických PVH; interpretovat vývoj latinského písma od počátků po současnost; rozlišit nejdůležitějších druhy písemných pramenů diplomatické povahy a převádět data podle římského a křesťanského kalendáře na současný způsob datování.
Osnova
 • Chronologie
 • Diplomatika
 • Paleografie
 • Numismatika
 • Heraldika
 • Sfragistika
 • Kodikologie
 • Metrologie
 • Genealogie
 • Epigrafika
Literatura
  povinná literatura
 • HLAVÁČEK, Ivan, Jaroslav KAŠPAR a Rostislav NOVÝ. Vademecum pomocných věd historických. Vydání třetí, v H & H dr. Jinočany: H & H, 1997. 448 stran. ISBN 8086022099. info
  doporučená literatura
 • PÁTKOVÁ, Hana a Ondřej BASTL. Texty k výuce diplomatiky. Dolní Břežany: Scriptorium, 2003. 175 s. ISBN 8086197484. info
 • PÁTKOVÁ, Hana. Cvičení z pozdně středověké paleografie. Vyd. 1. Dolní Břežany: Scriptorium, 2001. 30 s. ISBN 8086197190. info
 • BLÁHOVÁ, Marie. Historická chronologie. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 948 s. ISBN 8072770241. info
 • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jaroslav KAŠPAR a Ivana EBELOVÁ. Paleografická čítanka. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 243 s. ISBN 8024600498. info
Výukové metody
přednáška; seminář
Metody hodnocení
Písemný test, který se skládá ze dvou částí:
a) ověření dovedností ze semináře - přepis textů, převod dat;
b) teoretické otázky z PVH.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisujte souběžně s kursem HIA101.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/HIA102