HIA109u Úvod do moderních dějin

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 B2.22
Předpoklady
HIA101 Úvod do studia dějepisu
Tento kurs je předpokladem úspěšného absolvování semináře k dějinám 19. století.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs slouží k uvedení do základních pojmů, problémů a jevů tzv. moderních dějin, tj. dějin 19. a 20. století (1789-1914). Seznamuje s prameny, terminologií, periodizací, jednotlivými obory a metodologií moderních dějin takovým způsobem, aby jeho absolventi byli schopni orientovat se v problematice historiografických přístupů k moderním dějinám a rozlišit je od přístupů k dějinám premoderním.
Osnova
 • 1. Terminologie (moderní dějiny, soudobé dějiny, dlouhé a krátké století, světové a evropské dějiny apod.)
 • 2. Moderní dějiny a vztah k jiným disciplínám (filozofie, sociologie, politologie, dějiny umění apod.)
 • 3. Odvětví moderních dějin (Politické, hospodářské, sociální, kulturní dějiny, oral history, mikrohistorie apod.)
 • 4. Prameny a edice k moderním dějinám
 • 5. Pojmy moderních dějin (revoluce, modernizace, centralizace, sociální ukázňování, nacionalismus, právní stát, lidská práva apod.)
 • 6. Metody moderních dějin (historická statistika, metoda diskursu, kolektivní biografie apod.)
 • 7. Odborné historické (zahraniční i domácí) časopisy
 • 8. Exkurze na vybraných pracovištích
Literatura
 • BARTLOVÁ, Milena. Populární kultura a historie jako věda a fikce (úvod) + Tajemství katedrál a jiné tajné historky. In Pop History. O historické hodnověrnosti románů, filmů a počítačových her. (editorka). Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2003. s. 5-8, 131-140, 15 s. Knihovnička Dějin a současnosti. ISBN 80-7106-345-2. info
 • DÜLMEN, Richard van. Historická antropologie : vývoj, problémy, úkoly. Translated by Josef Boček. 1. vyd. v čes. jaz. Praha: Dokořán, 2002. 116 s. ISBN 8086569152. info
 • BLÁHOVÁ, Marie. Historická chronologie. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 948 s. ISBN 8072770241. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Dějiny společenských teorií. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 106 s. ISBN 80-210-2357-0. info
 • SOKOL, Jan. Malá filosofie člověka ; a Slovník filosofických pojmů. Edited by Jan Sokol. Třetí rozšířené vydán. Praha: Vyšehrad, 1998. 389 stran. ISBN 8070212535. info
 • WEBER, Max. Metodologie, sociologie a politika. Translated by Miloš Havelka. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1998. 354 s. ISBN 80-86005-48-8. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • SVÁTEK, František a Jiří ŠTAIF. Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin. Edited by Zdeněk Jindra. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. 161 s. ISBN 8071844381. info
 • BENEŠ, Zdeněk. Historický text a historická kultura. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 224 s. ISBN 8071841269. info
 • RAK, Jiří. Bývali Čechové-- :české historické mýty a stereotypy. 1. vyd. Jinočany: H & H, 1994. 148 s. ISBN 80-85787-73-3. info
 • BLOCH, Marc Léopold Benjamin. Obrana historie, aneb, Historik a jeho řemeslo. Praha: Svoboda, 1967. info
Výukové metody
Přednášky; referáty; diskuse; interpretace pramenů; přednášky odborníků z oboru
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení má podobu zkoušky (souhrnná zkouška z dějin 19. století). V průběhu kursu studenti zpracovávají seminární práce a referáty a účastní se exkurzí. Na kursu je vyžadována účast.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HIA109u