HIA200s Metodologie historické práce

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (přednášející)
Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 C33
Předpoklady
Předpokládá se zvládnutí základní techniky a postupů historikovy práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz uvádí studenty do širší problematiky historické metodologie a seznamuje studenty s pokročilejšími historickými metodami a přístupy v kontextu vývoje historiografie. Jednotlivé metody historické vědy jsou přiblíženy z teoretického hlediska a představeny na příkladech z dějin historiografie. Nedílnou součástí kurzu je praktické předvedení aplikace metod na konkrétním historickém materiálu, které vychází ze zkušeností a zpravidla také z vlastního výzkumu vyučujícího.
Výstupy z učení
Studenti se zorientují v historické metodologii, získají přehled o aktuálních metodologických trendech v historické vědě. Naučí se, kterou metodu zvolit a jak ji provést k zodpovězení otázek vlastního historického výzkumu.
Osnova
  • 1. Základní pojmy historické metodologie 2. Přehled základních metod a přístupů 3. Kvantitativní metody v hospodářských a sociálních dějinách 4. Metody historické demografie 5. Historická antropologie 6. Genderová analýza 7. Analýzy generací 8. Diskurzivní analýza 9. Ikonografická metoda 10. Biografická metoda, kolektivní biografie, prosopografie 11. Orální historie 12. Geografická metoda a historická geografie
Literatura
    doporučená literatura
  • CLAUS, Peter a John MARRIOTT. History : an introduction to theory, method and practice. London: Routledge, 2013. xvi, 461. ISBN 9781405812542. info
  • ARCANGELI, Alessandro. Cultural history : a concise introduction. First published. London: Routledge, 2012. ix, 131. ISBN 9780415667753. info
  • SELLIN, Volker. Einführungin die Geschichtswissenschaft. Erw. Neuausg., 2. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008. 250 s. ISBN 9783525013885. info
  • HROCH, Miroslav. Úvod do studia dějepisu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 304 s. info
Výukové metody
Přednáška, cvičení, diskuse
Metody hodnocení
Seminární práce v podobě metodologické úvahy a praktické aplikace vybrané metody v rozsahu 10-15 stran. Ústní zkouška jako obhajoba tezí a výsledků seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/HIA200s