HIA201s Vybrané kapitoly z dějin středověké Evropy

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 D51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáškový kurz se soustředí na výklad vybraných problémů středověkých evropských dějin. Vybraná témata postihují klíčové události, které ovlivňovaly vztah mezi západní a východní Evropou. Cílem není znovu připomínat události politických, náboženských, církevních a kulturních dějin, ale ukázat jejich vnímání představiteli obou částí Evropy a důsledky pro další vývoj. Pojetí přednášky umožňuje plastický výklad zvoleného problému a usnadňuje pochopení mnohdy tendenčně a zkresleně prezentovaných událostí.
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu budou posluchači schopni:
- analyzovat důsledky rozdělení římské říše na dvě části a pádu Západořímské říše
- definovat příčiny vzestupu vlivu římského papeže jeho důsledky pro vývoj křesťanské Evropy
- popsat úlohu klášterů ve středověké Evropě
- analyzovat důsledky slovanské expanze do Evropy
- definovat příčiny tzv. velkého schizmatu a jeho důsledky
- vysvětlit důsledky křížových výprav pro vývoj středověké Evropy
- analyzovat příčiny neúspěchů jednání o církevní unii
Osnova
 • 1. Rok 1453 a dobytí Konstantinopole jako prostor k zamyšlení
 • 2. Pád Západořímské říše a pozdně antické římské dědictví
 • 3. Křesťané a církev po pádu Západořímské říše (Počátky stolce svatého Petra)
 • 4. Středověké mnišství na Východě a Západě
 • 5. Slované mezi Římem a Konstantinopolí
 • 6. Dlouhé počátky středovýchodní Evropy: Čechy, Polsko, Uhry
 • 7. Rok 1000 na Východě a Západě
 • 8. Velký rozkol
 • 9. Setkání jiných světů, aneb křížové výpravy
 • 10. Rok 1204
 • 11. Pokus o církevní unii
 • 12. Závěrečné shrnutí
Literatura
  povinná literatura
 • TYERMAN, Christopher. Svaté války : dějiny křížových výprav. Translated by Jiří Kasl - Tomáš Vrba. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 1041 s. ISBN 9788074220913. info
 • FARRUGIA, Edward G. Encyklopedický slovník křesťanského Východu. Edited by Pavel Ambros, Translated by Adam Mackerle. Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2010. 1039 s. ISBN 9788074120190. info
 • DUBY, Georges. Věk katedrál : umění a společnost 980-1420. Translated by Zora Obstová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 332 s. ISBN 8072034189. info
 • SCHATZ, Klaus. Dějiny papežského primátu. Translated by Pavel Kolmačka. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. 213 s. ISBN 80-85959-99-2. info
 • AVENARIUS, Alexander, Růžena DOSTÁLOVÁ, Vladimír FIALA, Věra HROCHOVÁ, Milan LOOS, Oldřich TŮMA a Vladimír VAVŘÍNEK. Dějiny Byzance. Edited by Bohumila Zástěrová. Vydání 1. Praha: Academia, 1992. 529 stran. ISBN 8020004548. info
 • LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Translated by Josef Čermák. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1991. 747 s., fo. ISBN 80-7049-022-5. info
 • GUREVIČ, Aron J. Kategorie středověké kultury : Katěgorii sredněvekovoj kultury (Orig.). Translated by Jaroslav [PhDr.] Kolár. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1978. 286 s. info
  doporučená literatura
 • MAYER, Hans Eberhard. Dějiny křížových výprav. Translated by Jiří Knap. Vydání první. Praha: Argo, 2013. 404 stran. ISBN 9788025709337. info
 • BAYER, Axel. Spaltung der Christenheit :das sogenannte Morgenländische Schisma von 1054. 2., unveränderte Auflage. Köln: Böhlau, 2004. vi, 274. ISBN 3412142042. info
 • RUNCIMAN, Steven. Pád Cařihradu. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1970. 189 s. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Kolokvium
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/HIA201s