HIA202s Základní problémy raného novověku v Evropě

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (přednášející)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 B2.24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na představení klíčových témat a pojmů zejména z oblastí politických, kulturních, náboženských, hospodářských a sociálních dějin raného novověku Evropy.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu bude schopen definovat, pochopit a vysvětlit specifika historického vývoje různých evropských oblastí a regionů v celé jeho šíři a komplexnosti.
Osnova
 • Pojem raný novověk.
 • Absolutismus a evropské monarchie.
 • Barokní kultura.
 • Osvícenství a sekularizace.
 • Velkostatek.
 • Protoindustrializace.
 • Rodina a domácnost.
 • Umírání a vnímání smrti.
Literatura
  povinná literatura
 • IM HOF, Ulrich. Evropa a osvícenství. Translated by Alexej Kusák. Praha: Lidové noviny, 2001. 268 s. ISBN 80-7106-394-0. info
 • Die Frühe Neuzeit in der Geschichtswissenschaft : Forschungstendenzen und Forschungserträge. Edited by Nada Boškovska Leimgruber. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1997. 251 s. ISBN 350671306X. info
  doporučená literatura
 • Peters, Jan (edd.): Gutsherrschaftsgesellschaften im europäischen Vergleich. Berlin 1997.
 • MYŠKA, Milan: Proto-industrializace. (Čvrtstoletá bilance jednoho historiografického paradigmatu). Český časopis historický 92, 1994, s. 759-774.
 • HERSCHE, Peter. Muße und Verschwendung : europäische Gesellschaft und Kultur im Barockzeitalter. Freiburg: Herder, 2006. viii, s. ISBN 3451289083. info
 • BURKE, Peter. Lidová kultura v raně novověké Evropě. Translated by Markéta Křížová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 374 s. ISBN 8072036386. info
 • LIVI BACCI, Massimo. Populace v evropské historii. Translated by Tomáš Tatranský. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2003. 272 s. ISBN 80-7106-495-5. info
 • HORSKÁ, Pavla, Jiří MUSIL a Eduard MAUR. Zrod velkoměsta : urbanizace českých zemí a Evropa. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2002. 352 s. ISBN 8071854093. info
 • HORSKÁ, Pavla, Milan KUČERA, Eduard MAUR a Milan STLOUKAL. Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha: Panorama, 1990. 474 s. ISBN 807038011X. info
  neurčeno
 • PETERS, Jan (edd.): Gutsherrschaftsgesellschaften im europäischen Vergleich. Berlin 1997.
 • PFISTER, Christian. Bevölkerungsgeschichte und historische Demographie 1500-1800. 2. Aufl. München: R. Oldenbourg Verlag, 2007. viii, 152. ISBN 9783486581577. info
Výukové metody
Přednášky (včetně prezentací) dvou a více vyučujících s diskusí studentů.
Metody hodnocení
Kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HIA202s