HIA205s Moderní dějepisectví

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (přednášející)
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milan Řepa, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 B2.33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je rozšíření znalostí o světovém dějepisectví 20. století, seznámení s osobnostmi, hlavními vývojovými trendy a metodologickými přístupy. Důraz je položen na paradigmatické změny, na klíčové společenské diskuse, jichž se účastnili a účastní historikové a na vztahy mezi historií a společenskými vědami (filozofie, sociologie, politologie). Kurz navazuje na základní bakalářské znalosti, které rozvíjí.
Výstupy z učení
Studenti mají ovládnout vývoj dějepisectví od krize historismu do současnosti,
kritickou analýzu historiografických textů,
znalost základních autorů a děl,
znalost soudobých metodologických a konceptuálních otázek.
Osnova
 • Specifika historie jako vědy
 • Jednotlivost a obecnost v historii
 • Ideologické vlivy na historické vyprávění
 • Spory mezi historickými školami
 • Hospodářské, sociální a kulturní dějiny
 • Marxistické dějepisectví ve střední Evropě
 • Annales a nová historie 20. století
 • Návrat k politickým dějinám
 • Postmoderní kritika historie
Literatura
  povinná literatura
 • STORCHOVÁ, Lucie. Koncepty a dějiny : proměny pojmů v současné historické vědě. Vydání první. V Praze: Scriptorium, 2014. 449 stran. ISBN 9788087271872. info
 • IGGERS, Georg G. Dějepisectví ve 20. století :od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Translated by Pavel Kolář. Praha: Lidové noviny, 2002. 177 s. ISBN 80-7106-504-8. info
  doporučená literatura
 • LE GOFF, Jacques. Paměť a dějiny. Translated by Irena Kozelská. Vydání první. Praha: Argo, 2007. 264 stran. ISBN 9788072038626. info
 • HAVELKA, Miloš. Dějiny a smysl :obsahy, akcenty a posuny "české otázky", 1895-1989. Praha: Lidové noviny, 2001. 202 s. ISBN 80-7106-424-6. info
 • KUTNAR, František. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. 2, Od počátků pozitivistického dějepisectví na práh historiografie marxistické. Vyd. 1. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 501 s. info
Výukové metody
Přednášky s rozbory textů a diskusemi.
Metody hodnocení
Ústní zkouška ve formě diskuse nad vybraným dílem určitého historika.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HIA205s