HIA238 Státní závěrečná zkouška magisterská

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (přednášející), Mgr. Hana Ambrožová (zástupce)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Státní magisterská zkouška ověřuje hlubší znalost souvislostí českých a obecných dějin, klade důraz na zvládnutí problematiky studijní specializace a moderního dějepisectví.
Osnova
  • Zkouška má prokázat faktografické znalosti, znalosti odborné literatury a základních metodologií oboru. Dále má prokázat schopnost studenta kultivovaným způsobem pojednat zadanou odbornou problematiku, reagovat v diskusi a věcně argumentovat a použít znalosti literatury a ostatních zdrojů v odborné diskusi.
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínkou pro absolvování je přijetí písemné práce
Poznámka k periodicitě výuky: každý semestr.
Nutno absolvovat příslušný počet výběrových kursů.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/HIA238

Nahoru | Aktuální datum a čas: 13. 12. 2018 21:15, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému