HIA290 Ota z Freisingu

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 B1.41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 17 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/17, pouze zareg.: 0/17
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáškový a seminární kurz klade důraz jednak na přiblížení života Oty z Freisingu, biskupa a středověkého intelektuála, a jednak na rozbor jeho díla.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu by měl být vybaven přehlednými znalostmi o historickém myšlení ve 12. století a o hodnotách, které spojovaly západní Evropu.
Osnova
 • Renesance 12. století
 • Ota z Freisingu: život
 • Ota z Freisingu: rozbor díla
 • Kronika, Historie o dvou obcích
 • Příběhy císaře Barbarossy
 • Závěrečné shrnutí
Literatura
  povinná literatura
 • OTA Z FREISINGU, Historie aneb O dvou obcích, Praha 2017.
  doporučená literatura
 • KIRCHNER-FEYERABEND, CORNELIA, Otto von Freising als Diözesan- und Reichsbischof, Frankfurt am Main 1990 (Europäische Hochschulschriften III/413).
 • EHLERS, JOACHIM, Otto von Freising. Ein Intellektueller im Mittelalter, München 2013.
 • KRIEG, HEINZ, Herrscherdarstellung in der Stauferzeit. Friedrich Barbarossa im Spiegel seiner Urkunden und der staufischen Geschichtsschreibung, Ostfildern 2003 (Vorträge und Forschungen, Sonderband 50).
Výukové metody
Přednášky, semináře, diskuse ve výuce.
Metody hodnocení
Studenti přednesou samostatný referát na zadané téma. Předmět je ukončen krátkým písemným testem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/HIA290