HIB026n Velmoci a Balkán v 19. a 20. století

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 B2.42
Předpoklady
! HIB0019 Velmoci a Balkán
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem cyklu přednášek je postihnout vliv velmocí na průběh politických dějin a charakter vztahů mezi národy na Balkáně od počátku řešení tzv. východní otázky až prakticky do současnosti. Těžiště výkladu je soustředěno na období 19. a 20. století.
Výstupy z učení
Studenti si rozšíří znalosti obecných (evropských) dějin o reálie méně známé oblasti jihovýchodní Evropy.
Na příkladu Balkánu získají konkrétní představu o několikasetleté zahraničněpolitické praxi velmocí, pochopí mechanismy fungování uvnitř vojensko-politických bloků a zároveň i limitovanost samostatné zahraniční politiky malých států.
Absolventi kurzu by měli být schopni odlišit problémy na Balkáně, u jejichž počátků stály mocenské zájmy velkých států, a problémy, které pramení spíše z tenzí mezi jednotlivými balkánskými národy a etnickými skupinami.
Osnova
 • 1. Úvod (Evropa, osmanská říše a Balkán v 17. a 18. století, počátky tzv. východní otázky);
 • 2. Rakousko-turecké války v 18. století a Balkán;
 • 3. Rusko-turecké války v 18. a na začátku 19. století a Balkán;
 • 4. Revoluce 1848/1849 – ohlas na Balkáně, krymská válka, Velká východní krize 1875–1878, berlínský kongres, tzv. koncert velmocí);
 • 5. Přelom 19. a 20. století na Balkáně (mladé státy na Balkáně a vznikající velmocenské bloky v Evropě);
 • 6. Balkán v předvečer první světové války (makedonský problém, balkánské války, sarajevský atentát);
 • 7. První světová válka a Balkán (průběh války, důsledky);
 • 8. Boj o Balkán mezi velmocemi v době meziválečné, fašismus na Balkáně;
 • 9. Druhá světová válka a Balkán (průběh války, důsledky pro balkánský region);
 • 10. Poválečná sovětizace Balkánu, občanská válka v Řecku;
 • 11. Tzv. Titova Jugoslávie a svět, zahraniční politika komunistického Rumunska, Bulharska a Albánie, Řecko a Turecko v mocenské sféře Západu;
 • 12. Rozpad Jugoslávie a velmoci;
 • 13. Evropská unie a Balkán.
Literatura
  povinná literatura
 • VYKOUKAL, Jiří P., Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. Východ :vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. 1. vyd. Praha: Libri, 2000. 860 s. ISBN 80-85983-82-6. info
 • KINDER, Hermann a Werner HILGERMANN. Encyklopedický atlas světových dějin : mapy a chronologický přehled. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 628 s. : m. ISBN 80-7106-243-X. info
 • DRŠKA, Václav, Aleš SKŘIVAN a František STELLNER. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648-1914. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1994. 217 s. ISBN 80-85241-57-9. info
 • MORAVCOVÁ, Dagmar, Pavel BĚLINA a Marek PEČENKA. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1994. 133 s. ISBN 80-85241-70-6. info
  doporučená literatura
 • Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus : impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě. Edited by Stanislav Tumis - Hanuš Nykl. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. 243 stran. ISBN 9788073085827. info
 • TEJCHMAN, Miroslav. Balkán ve válce a v revoluci : 1939-1945. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2008. 768 s. ISBN 9788024613741. info
 • HLADKÝ, Ladislav. Bosenská otázka v 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 388 s. ISBN 8021036745. info
 • GLENNY, Misha. Balkán, 1904-1999 : nacionalismus, válka a velmoci. Translated by Olga Kovářová - Martin Kovář. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB art, 2003. 547 s. ISBN 8072579762. info
 • SKŘIVAN, Aleš. Císařská politika : Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906-1914. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 373 s. ISBN 8071840815. info
Výukové metody
Výuka má formu přednášky, která kombinuje analytický výklad s komparací vybraných problémů.
Metody hodnocení
Předpokladem pro úspěšné kolokvium je alespoň dvoutřetinová účast na přednáškách, zpracovaná seminární práce (o problematice vybrané mezinárodní krize) a prokázaná dobrá znalost studované problematiky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HIB026n