HIB028n Geneze politických stran v českých zemích

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
! HIB0056 Geneze polit.stran
absolvované bakalářské studium
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz seznámí studenty se vznikem politických stran v českých zemích a celkovými politickými poměry v habsburské monarchii v letech 1848-1918, vysvětlí vývoj systému politických stran a podá charakteristiku jednotlivých českých i německých politických stran včetně stran velkostatkářských a jejich role v zemské a říšské politice.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- analyzovat vybrané prameny a literaturu k dějinám českých, německých a velkostatkářských politických stran v českých zemích a Rakousku v období 1848-1918;
- zhodnotit programový, sociální, frakční a organizační profil a vývoj jednotlivých stran;
- určit jejich místo v politickém systému českých zemí i celé monarchie;
- charakterizovat podíl politických stran na formování politické kultury;
- vysvětlit vztah mezi politickými stranami a vývojem parlamentarismu a nacionalismu;
Osnova
 • literatura a prameny k dějinám politických stran;
 • systém politických stran v českých zemích a v monarchii;
 • jednotlivé české politické strany;
 • jednotlivé německé politické strany;
 • velkostatkářské strany;
 • sociální struktura voličské základny jednotlivých stran;
 • hlavní reprezentanti jednotlivých stran;
 • zastoupení politických stran v parlamentárním systému
Literatura
  povinná literatura
 • CIBULKA, Pavel: Organizační vývoj německých liberálů na Moravě v letech 1890-1914. ČČH 108, 2010, s. 443-478
 • MARKEL, Martin: Počátky německého křesťansko-sociálního hnutí na jižní Moravě. In: Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří (eds.): Sekularizace v českých zemích 1848-1918. Brno 2007, s. 25-34
 • LUFT, Robert: Politická kultura a české stranictví před první světovou válkou. In: Collegio Caroloni ad honorem. Praha 1990, s. 39-50
 • CIBULKA, Pavel. Německé politické strany na Moravě (1890-1918) : ideje - programy - osobnosti. Praha: Historický ústav, 2012. 447 stran. ISBN 9788072861774. info
 • MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany : vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. Brno: Doplněk, 2005. 1021 s. ISBN 8072391801. info
 • MALÍŘ, Jiří. Systém politických stran v českých zemích do roku 1918. In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, sv. 1. 1. vyd. Brno: DoplNěk, 2005. s. 17- 57, 41 s. ISBN 80-7239-178-X. info
 • MAREK, Pavel. Český katolicismus 1890-1914 : kapitoly z dějin českého katolického tábora na přelomu 19. a 20. století. 1. vyd. Olomouc: Gloria, 2003. 649 s. ISBN 8086200760. info
 • Politické programy českých národních stran v letech 1860-1890. Edited by Pavel Cibulka. Praha: Historický ústav, 2000. 343 s. ISBN 8072860208. info
 • MALÍŘ, Jiří. K vývoji velkostatkářských stran na Moravě. Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 1996, roč. 115, č. 1, s. 35-58. ISSN 0323-052X. info
 • MALÍŘ, Jiří. Od spolků k moderním politickým stranám : vývoj politických stran na Moravě v letech 1848-1914. 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1996. 373 s. ISBN 8021012730. info
 • Český liberalismus :texty a osobnosti. Edited by Petr Buriánek - Milan Znoj - Jan Havránek - Martin Sekera. 1. vyd. Praha: Torst, 1995. 521 s. ISBN 80-85639-49-1. info
  doporučená literatura
 • LUFT, Robert: Tschechische Parteien, Vereine und Verbände vor 1914. In: Marko, Joseph - Ableitinger, Alfred - Bröstl, Alexander – Holländer, Pavel (eds.): Revolution und Recht. Wien 2000, s. 311-350
 • HÖBELT, Lothar: Kornblume und Kaiseradler. Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs 1882-1918. Wien 1993.
 • Politické strany a spolky na jižní Moravě. XXII Mikulovské sympozium. Brno 1993.
 • LUFT, Robert: Die Mittelpartei des mährischen Großgrundbesitzes 1879-1918. Zur Problematik des Ausgleichs in Mähren und Böhmen. In: Seibt, Ferdinand (ed.): Chance der Verständigung. München, 1987, s. 187-243.
 • BERTHOLD, Klaus (ed.): Österreichische Parteiprogramme. Wien 1966;
 • LUFT, Robert. Parlamentarische Führungsgruppen und politische Strukturen in der tschechischen Gesellschaft : tschechische Abgeordnete und Parteien des österreichischen Reichsrats 1907-1914. München: Oldenbourg, 2012. xvii, 667. ISBN 9783486580518. info
 • MALÍŘ, Jiří. Die Parteien in Mähren und Schlesien und ihre Vereine. In Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft. 1. Teilband: Vereine, Parteien und Interessenverbände als Träger der politischen Partizipation. Hrsg. von Helmut RUMPLER und Peter URBANITSCH. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2006. s. 705-803, 98 s. Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VIII. ISBN 3-7001-3540-8. info
 • Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické :1878-1948. Edited by Petr Prokš. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 283 s. ISBN 80-85268-88-4. info
 • DOSTÁL, Vladimír V. Agrární strana : její rozmach a zánik. Vyd. 1. Brno: Atlantis, 1998. 358 s. ISBN 8071081337. info
 • Politické programy Českého národního socialismu :1897-1948. Edited by Josef Harna. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 1998. 291 s. ISBN 80-85268-79-5. info
 • MALÍŘ, Jiří. Staročeši a mladočeši v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Brno: CERM Akademické nakladatelství, 1998. 28 s. Historie. ISBN 80-7204-103-7. info
Výukové metody
Seminární forma: referáty o vybraných problémech; diskuse; rozbor historických pramenů
Metody hodnocení
Ústní přezkušování je zaměřeno na ověření dovedností studenta spojovat relevantní dílčí znalosti v logické souvislosti.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.