HIB036n Novodobé a nejnovější dějiny Polska

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 B2.44
Předpoklady
! HIB0432p Novodobé dějiny Polska
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/35, pouze zareg.: 0/35
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáškový cyklus se zaměří na dějiny Polska a polského národa v 19. a 20. století. Cílem bude nejen přiblížit základní faktografii, ale především ukázat polské dějiny na pozadí světových či evropských událostí a zařadit je tak do širšího kontextu. Student by tak měl získat nejenom základní znalosti, ale díky nim i pochopit současné problémy Polska a polské společnosti, které mnohdy mají kořeny právě v nedávné historii. Výklad se zaměří na klíčové momenty v polských dějinách v 19. století, rozdíly v postavení Poláků v jednotlivých záborech a jejich boj za národní emancipaci. V případě 20. století bude pozornost věnována úsilí za obnovení polského státu, postavení druhé Rzeczpospolité v meziválečné Evropě, její vnitropolitické a společenské problémy, účast Poláků v druhé světové válce a Polsku jako součásti sovětského bloku až do roku 1989, včetně role antikomunistického hnutí a jeho významu v rámci sovětského bloku.
Výstupy z učení
Absolventi přednáškového cyklu by měli získat základní přehled o novodobých a nejnovějších polských dějinách, a to v širším dějinném kontextu. Měli by se orientovat v nejdůležitějších milnících polské novodobé a nejnovější historie v kontextu dějin středovýchodní Evropy a schopni vnímat odlišnosti dějinného vývoje ve srovnání s jinými zeměmi středovýchodní Evropy.
Osnova
 • 1) Literatura, všeobecný úvod
 • 2) Dělení Polska v 18. století
 • 3) Historický vývoj v tzv. ruském záboru
 • 4) Historický vývoj v tzv. pruském záboru
 • 5) Historický vývoj v tzv. rakouském záboru
 • 6) Boj Poláků za obnovení polského státu za první světové války
 • 7) Vznik Polska, boj o jeho hranice
 • 8) Vnitropolitický a hospodářský vývoj Polské republiky v meziválečném období, převrat maršála J. Piłsudského, sanační režim, polská zahraniční politika
 • 9) Druhá světová válka, účast Poláků v bojích na frontách druhé světové války, Katyň, polsko-sovětské vztahy
 • 10) Etablování komunistického režimu v Polsku v letech 1944-1947 – likvidace demokratické opozice, boj s podzemím
 • 11) Období stalinistického režimu v Polsku na přelomu 40. a 50. let dvacátého století, rok 1956
 • 12) Polsko za Władysława Gomułky, události března 1968 a prosince 1970
 • 13) Neúspěch hospodářské politiky Edwarda Gierka, růst nespokojenosti, založení nezávislého odborového svazu Solidarność, cesta k svobodným volbám v červnu 1989
Literatura
  povinná literatura
 • FRIEDL, Jiří, Tomasz JUREK, Miloš ŘEZNÍK a Martin WIHODA. Dějiny Polska. Translated by Martin Veselka. Vydání první. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2017. 690 stran. ISBN 9788074223068. info
 • KUBÁT, Michal. Vývoj a proměny státního zřízení Polska ve 20. století : institucionálně politická studie. Praha: Dokořán, 2006. 237 s. ISBN 8073630796. info
 • PACZKOWSKI, Andrzej. Půl století dějin Polska 1939-1989. Translated by Petruška Šustrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 381 s. ISBN 8020007377. info
  doporučená literatura
 • BORÁK, Mečislav: Vraždy v Katyňském lese. Ostrava 1991.
 • FRISZKE, Andrzej: Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989. Warszawa 2003.
 • DAVIES, Norman: Bílý orel, rudá hvězda. Polsko-sovětská válka 1919-1920 a „zázrak nad Vislou“. Praha 2006.
 • CHWAŁBA, Andrzej: Historia Polski 1795-1918. Kraków 2001.
 • ŽUPANIČ, Jan: Rakousko-Uhersko a polská otázka za první světové války. Praha 2006.
 • PRAŻMOWSKA, Anita: Ignacy Paderewski. Poland. London 2009.
 • JIRÁSEK, Zdeněk – MAŁKIEWICZ, Andrzej: Polska i Czechosłowacja w dobie stalinizmu (1948-1956). Studium porównawcze. Warszawa 2005.
 • PELLAR, Štěpán. Hrdí orli ve smrtelném obklíčení : polské stereotypizované vidění moderního světa. Praha: Dokořán, 2009. 357 s. ISBN 9788073630232. info
 • CHWALBA, Andrzej. Polsko 1989-2008 : dějiny současnosti. Translated by Jiří Ogrocký. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009. 254 s. ISBN 9788073251857. info
 • BRZOZA, Czesław a Andrzej Leon SOWA. Historia Polski 1918-1945. Kraków: Wydawnictvo Literackie, 2007. 748 s. ISBN 9788308041253. info
 • ŘEZNÍK, Miloš. Za naši a vaši svobodu : století polských povstání (1794-1864). Vyd. 1. Praha: Argo, 2006. 391 s. ISBN 8072036688. info
 • DAVIES, Norman. Boj o Varšavu : povstání Poláků proti nacistům 1944. Translated by Miroslava Valentová - Aleš Valenta. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2005. 684 s. ISBN 8072601474. info
 • DAVIES, Norman. Polsko :dějiny národa ve středu Evropy. Translated by Miroslava Valentová - Aleš Valenta. V čes. jaz. vyd. 1. Praha: Prostor, 2003. 481 s., [8. ISBN 80-7260-083-4. info
 • ŘEZNÍK, Miloš. Polsko. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 228 s. ISBN 8072771299. info
 • VYKOUKAL, Jiří P., Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. Východ :vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. 1. vyd. Praha: Libri, 2000. 860 s. ISBN 80-85983-82-6. info
 • CZUBIŃSKI, Antoni. Rusko-polská válka v letech 1918-1921 :první sovětský útok na Evropu. Vyd. 1. Brno: Bonus A, 1996. 460 s., 12. ISBN 80-85914-26-3. info
 • MOULIS, Vladislav, Jaroslav VALENTA a Jiří P. VYKOUKAL. Vznik, krize a rozpad sovětského bloku v Evropě 1944-1989. Vyd. 1. Ostrava: Amosium servis, 1991. 372 s. ISBN 80-85498-01-4. info
 • ŽÁČEK, Václav. Češi a Poláci v minulosti. 2, Období kapitalismu a imperialismu : Období kapitalismu a imperialismu (Podřaz.). Vyd. 1. Praha: Academia, 1967. 770 s., [2. info
 • MACŮREK, Josef. Dějiny polského národa. V Praze: Melantrich, 1948. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse, domácí práce
Metody hodnocení
Ústní zkouška je zaměřena na ověření dovedností studenta spojovat relevantní dílčí znalosti v logické souvislosti.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/HIB036n