HIB043n Moderní medievistika

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 B2.51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáškový a seminární kurz klade důraz na znalost terminologie, metod a postupů, které se uplatňují v moderní evropské medievistice.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu by měl být vybaven přehlednými znalostmi a mít představu o metodických postupech moderních medievistiky.
Osnova
 • Úvod
 • Minulost a současnost medievistických studií
 • Centra medievistického výzkumu
 • Ediční práce
 • Jazykové předpoklady
 • Metody a terminologie
 • Shrnutí
Literatura
  povinná literatura
 • GOETZ, Hans-Werner, Moderne Mediävistik. Stand und Perspektiven der Mittelalterforschung, Darmstadt 1999.
  doporučená literatura
 • BURKE, Peter, Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929-1989), Praha 2004.
 • IGGERS, Georg, Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 1996.
 • van ENGEN, John, The Past and Future of Medieval Studies, London 1994.
Výukové metody
Přednášky, semináře, diskuse ve výuce.
Metody hodnocení
Studenti přednesou samostatný referát na zadané téma. Předmět je ukončen krátkým písemným testem.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HIB043n