HIB045n Problémy demokracie a Edward Beneš

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 B2.52
Předpoklady
! HIA215 Problémy demokracie a Beneš
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se zabývá osobou a dílem čs. prezidenta Edwarda Beneše, především Benešovou rolí při vytvoření samostatného státu, zahraniční politikou Československa. Zkoumá roli a význam exilové londýnské vlády a Benešův podíl při znovuobnovení čs. samostatnosti v letech 1939-1945.
Výstupy z učení
Absolventi budou po absolvování tohoto kurzu schopni orientovat se v problematice politického života 1. čs. republiky: popsat mezinárodní postavení ČSR, charakterizovat podíl E. Beneše na vytvoření samostatného čs. státu a jeho roli rozhodujícího dlouholetého tvůrce čs. zahraniční politiky, jeho rostoucí význam pro politiku domácí, a to již od 2. pol. 20. let, jeho roli v době ohrožení republiky a celé Evropy fašismem, Benešův podíl při znovuobnovení čs. samostatnosti v letech 1939-1945.
Osnova
 • Edvard Beneš - politický životopis
 • Mládí politika
 • Studia
 • První exil 1915-1919
 • Na domácí politické scéně
 • Zahraniční politika
 • Boj o prezidentské křeslo
 • Mnichov
 • Druhý exil 1938-1945
 • Únor 1948
Literatura
  povinná literatura
 • BENEŠ, Edvard. Paměti : od Mnichova k nové válce a k novému vítězství [Beneš, 1948]. Praha: Orbis, 1948. info
  doporučená literatura
 • BENEŠ, Edvard. Demokracie dnes a zítra. Edited by Věra Olivová. 8. české vyd. Praha: Společnost Edvarda Beneše, 1999. 333 s. ISBN 80-86107-08-6. info
 • HAVLÍČEK, František. Eduard Beneš :člověk, sociolog, politik. Praha: Prospektrum, 1991. 191 s. ISBN 80-85431-20-3. info
 • HITCHCOCK, Edward B. Zasvětil jsem život míru : životopis Edvarda Beneše. Translated by Zdenka Wattersonová. 2. vyd. Praha: Jaroslav Podroužek, 1947. 341 s. info
 • TÁBORSKÝ, Eduard. Prezident Beneš mezi Západem a Východem. Translated by Petr Valenta. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1993. 327 s. ISBN 8020403655. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodině, četba (povinná literatura),
Metody hodnocení
Závěrečná práce (esej)
Informace učitele
Kromě účasti vyžaduji vypracování referátu k zadané osobě působící ve stejné době s Edvardem Benešem. Rozsah není závazný, vyplyne z dosažitelných pramenů, které studenti vyhledají i mimo Wikipedii.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/HIB045n