HIB047nI Dějiny moderní Británie I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Vladimír Černý, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 K33
Předpoklady
! HIB0505I Dějiny moderní Británie I
Předmět je otevřen studentům mateřských oborů bez omezení. Zapsat si jej nemohou pouze ti studenti, kteří již předmět absolvovali v podzimním semestru 2018 pod starým kódem HIB0505I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Dvousemestrový seminář bude věnován vývoji Velké Británie a její koloniální říše v období 19. a 20. století. První část je zaměřena na období od napoleonských válek do vypuknutí první světové války.
Výstupy z učení
Studenti se v kurzu naučí analyzovat hlavní politické, vojenské, sociální a ekonomické procesy, které ovlivňovaly proměny Velké Británie a zhodnotit jejich vliv na vývoj ostrovního státu. Dále získají příležitost pracovat se zahraniční odbornou literaturou a zlepšit své prezentační schopnosti v rámci přípravy a přednesení referátu.
Osnova
 • 1. Britská historiografie 19. a 20. století; hlavní směry a autoři.
 • 2. Stručné shrnutí historie Britských ostrovů do konce 18. století.
 • 3. Napoleonské války; role armády a námořnictva.
 • 4. Poválečné období a reformní zákon z roku 1832.
 • 5. První fáze viktoriánské éry; britská společnost a kultura.
 • 6. Radikálové a chartisté; sociální střety a pokusy o reformy ve 30. – 50. letech 19. století.
 • 7. Velký hladomor v Irsku a jeho sociální, ekonomické a politické důsledky.
 • 8. Rozmach impéria a imperiální ekonomika; prohlášení Viktorie indickou císařovnou 1876.
 • 9. Politické stranictví ve druhé polovině 19. století; Gladstone a Disraeli.
 • 10. Volební reformy 1867 a 1884; postavení ženy ve viktoriánské společnosti.
 • 11. Impérium na přelomu 19. a 20. století; búrská válka.
 • 12. Británie a její mocenští konkurenti; Srdečná dohoda s Francií 1904.
 • 13. Edvardiánský věk – Británie před první světovou válkou.
Literatura
  povinná literatura
 • WILLIAMS, Chris (ed.): A Compaion to Nineteenth-Century Britain. Malden – Oxford 2004.
 • British history 1815-1914. Edited by Norman McCord - A. W. Purdue. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2007. xiv, 595 p. ISBN 0199261644. info
 • FERGUSON, Niall. Britské impérium : cesta k modernímu světu. Translated by Rudolf Chalupský. V českém jazyce vydání p. Praha: Prostor, 2007. 422 stran. ISBN 9788072601752. info
  doporučená literatura
 • BENTLEY, Michael: Modernizing England’s Past. English Historiography in the Age of Modernism, 1870-1970. Cambridge 2005.
 • MATTHEWS, R. C. O. – Feinstein, C. H. – Odling-Smee, J. C.: British Economic Growth 1856-1973. Oxford 1982.
 • SEAMAN, L. C. B.: Victorian England. Aspects of English and Imperial History 1837-1901. London 2003.
 • GOODLAD, Graham D.: British Foreign and Imperial Policy, 1865-1919. London and New York 2000.
 • Modern Britaina social history, 1750-2011. Edited by Edward Royle - J. A. Sharpe. 3rd ed. London: Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Pub., 2012. xx, 556 p. ISBN 9781849665704. info
 • Britain as a military power, 1688-1815. Edited by Jeremy Black. London: UCL Press, 1999. viii, 332. ISBN 185728772X. info
 • Parliamentary reform, 1785-1928. Edited by Sean Lang. New York: Routledge, 1999. 198 p. ;. ISBN 0415183995. info
Výukové metody
Kurz probíhá formou seminární výuky. Důraz je kladen na aktivní účast. Nezbytnou součástí jsou referáty studentů, které mají za cíl vylepšit jejich práci s edicemi dokumentů i odbornou literaturou a prezentační schopnosti.
Metody hodnocení
Součástí hodnocení předmětu bude docházka kontrolovaná podpisy na prezenčních listinách. Studenti dále vypracují referát na jedno ze zadaných témat. Kurz je zakončen písemným testem, který prověří orientaci posluchačů v této problematice.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/HIB047nI