HIB051n Církevní unie a rozkoly ve východní Evropě raného novověku

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 B2.24
Předpoklady
! HIA270 Církevní unie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se soustředí na výklad základních problémů ruských církevních dějin raného novověku. Postihne otázky postavení pravoslavné církve v Polsku a na Litvě, detailně připomene okolnosti, jež vedly k podepsání brestlitevské církevní unie. Zdůrazní význam metropolity Petra Mohyly pro pravoslavnou církev v celé východní Evropě. Ozřejmí význam pravoslaví pro Moskevskou Rus. Připomene základní problémy vývoje vztahu mezi světskou a duchovní mocí za vlády carů Michaila Fjodoroviče a Alexeje Michajloviče. Velká pozornost bude patřit okolnostem vzniku církevního rozkolu a jeho důsledkům.
Výstupy z učení
Posluchači budou schopni po absolvování přednášky: vysvětlit základní problémy církevních dějin ve východní Evropě v raném novověku
definovat důsledky přijetí florentské církevní unie
popsat příčiny a důsledky podepsání brestlitevské církevní unie
ozřejmit roli a vliv metropolity Petra Mohyly v dějinách ruského pravoslaví v 17. století
definovat největší problémy vývoje pravoslavné církve v Moskevské Rusi v první polovině 17. století
vysvětlit podstatu Nikonovy církevní reformy a příčiny její realizace
analyzovat příčiny vzniku církevního rozkolu v Moskevské Rusi
ozřejmit fenomén ruského starověrectví
Osnova
 • Ruské země a byzantská ekumena
 • Florentská církevní unie a její důsledky pro byzantskou ekumenu
 • Osamostatnění ruské pravoslavné církve, nová podoba vztahu mezi světskou a duchovní mocí
 • Rozdělení jednotné ruské metropolie a jeho důsledky
 • Nástup reformace v polskolitevském státě a jeho důsledky pro pravoslavnou církev
 • Brestlitevská církevní unie a její důsledky
 • Metropolita Petr Mohyla a jeho význam pro pravoslavnou církev v ruských zemích
 • Pravoslaví jako symbol jedinečnosti, výlučnosti a mesianismu Moskevské Rusi
 • Car Michail Fjodorovič a patriarcha Filaret, nová podoba vztahu mezi světskou a duchovní mocí
 • Kroužek horlitelů za novou zbožnost a jeho působení v polovině 17. století
 • Car Alexej Michajlovič a patriarcha Nikon, církevní reforma a její důsledky
 • Církevní rozkol v Moskevské Rusi, jeho příčiny a důsledky
 • Starověrci a jejich osud
Literatura
  povinná literatura
 • PUTNA, Martin C. Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Vydání první. 335 stran. ISBN 9788074295348. info
 • FARRUGIA, Edward G. Encyklopedický slovník křesťanského Východu. Edited by Pavel Ambros, Translated by Adam Mackerle. Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2010. 1039 s. ISBN 9788074120190. info
 • PIPES, Richard a Stanislav PAVLÍČEK. Rusko za starého režimu. Vyd. 1. Praha: Argo, 2004. 404 s. ISBN 8072035592. info
 • ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea : jiný pohled na člověka. Vyd. 1. Velehrad: Refugium, 1996. 414 s. ISBN 8086045021. info
  doporučená literatura
 • LOBAČEV, Sergej Vladimirovič: Patriarch Nikon. Sankt-Peterburg 2003.
 • GUDZJAK, Borys: Crisis and reform : the Kyivan Metropolitanate, the Patriarchate of Constantinople, and the genesis of the Union of Brest. Cambridge 2001.
 • KAPTEREV, Nikolaj Fedorovič: Patriarch Nikon i jego protivniki v dele ispravlenija cerkovnych obrjadov : vremja patriaršestva Iosifa. Moskva 2003.
 • ZYZYKIN, Michail Valerianovič: Patriarch Nikon : jego gosudarstvennyja i kanoničeskija idei. Č. 3. Padenije Nikona i krušenije jego idej v Petrovskom Zakonodateľstve : otzyvy o Nikoně Varšava 1939.
 • ZYZYKIN, Michail Valerianovič: Patriarch Nikon : jego gosudarstvennyja i kanoničeskija idei. Č. 1. Istoričeskaja počva i istočniki Nikonovskich idej. Varšava 1931.
 • Documenta Unionis Berestensis eiusque Auctorum : (1590-1600). Collegit, adnotavit editionemque curavit P. Athanasius G. Welykyj. Romae 1970.
 • ZYZYKIN, Michail Valerianovič: Patriarch Nikon : jego gosudarstvennyja i kanoničeskija idei. Č. 2. Učenije Patriarcha Nikona o prirodě vlasti gosudarstvennoj i cerkovnoj. Varšava 1931.
 • RUMJANCEVA, Vera Stepanovna: Patriarch Nikon i duchovnaja kul'tura v Rossii XVII veka : iz rukopisnogo nasledija patriarcha Nikona: „Pravila christianskoj žizni (nužneišia Zapovedi)“. Issledovanije i publikacija. Moskva 2010.
 • TAZBIR, Janusz: Reformacja-kontrreformacja-tolerancja. Wrocław 1997.
 • TAZBIR, Janusz. Tradycje tolerancji religijnej w Polsce [20773]. Warszawa: Książka i Wiedza, 1980. info
 • TAZBIR, Janusz. Arianie i katolicy. Warszawa: Książka i Wiedza, 1971. info
 • TAZBIR, Janusz. Historia kościoła katolickiego w Polsce : (1460-1795). Wyd. 1. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1966. 209 s., [2. info
Výukové metody
Přednáška, četba a analýza dokumentů
Metody hodnocení
Seminární práce, závěrečný test
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HIB051n