HIB057bn Exkurze

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Exkurze jsou koncipovány jako intenzivní výjezdní semináře odehrávající se v konkrétním kulturně historickém a geografickém kontextu, zaměřené na výuku v terénu a za účasti externích odborníků. Součástí exkurze je také samostatná práce studentů, zejména v rámci přípravy základních faktografických přehledů k jednotlivým destinacím.
Výstupy z učení
Účastníci exkurze si osvojí schopnost orientovat se v kulturních souvislostech geografického prostoru, a to jak na úrovni regionu či krajiny, tak na úrovni malých lokálních struktur, naučí se tyto úrovně rozlišovat a zvýznamňovat v historickém tázání.
V praxi si osvojí dovednosti práce s některými druhy nepísemných pramenů. Získají orientaci v konkrétní problematice a schopnost se k ní odborně vyjadřovat. Získají zkušenosti uplatnitelné při přípravě odborných a poznávacích zájezdů nebo kulturních programů.
Osnova
  • Itinerář, navštívené objekty a konkrétní náplň budou obměňovány.
Literatura
    doporučená literatura
  • SEMOTANOVÁ, Eva. Raně novověká krajina českých zemí. In: Václav Bůžek a kol. Společnost českých zemí v raném novověku. Praha 2010, s. 19–53.
  • HLAVAČKA, Milan, Antoine MARÈS a Magdaléna POKORNÁ. Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. Praha: Historický ústav, 2011. 685 stran. ISBN 9788072861866. info
  • HEŘMANOVÁ, Eva a Pavel CHROMÝ. Kulturní regiony a geografie kultury : kulturní reálie a kultura v regionech Česka. Vydání první. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2009. 348 stran. ISBN 9788073573393. info
    neurčeno
  • Další literatura bude předepsána podle konkrétního zaměření jednotlivých exkurzí.
Výukové metody
V rámci výuky se uplatňují následující výukové postupy: odborný výklad, terénní pozorování, návštěva kulturních objektů a výzkumných a paměťových institucí, rozhovor s pamětníky, seminární diskusní výuka, kolektivní výuka.
Metody hodnocení
Kolokvium
Další komentáře
Poznámka k četnosti výuky: blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.