HIB058bn Dějiny a kultura Romů a odborná praxe

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blokově. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jana Horváthová (cvičící)
Garance
PhDr. Jana Horváthová
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 VP
Předpoklady
(! HIA260 Dějiny a kultura Romů ) && (! HIB0481 Dějiny a kultura Romů )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s dějinami romského etnika na území Čech a Moravy od příchodu Romů z Indie, se zvláštním důrazem na období od prvních historických zpráv o Romech ve střední Evropě, přes dějiny soužití v rámci jednotlivých epoch až k dějinám zániku původní romské populace v období nacismu. Dotknou se i poválečné imigrace Romů a jejich postavení v rámci komunistické politiky až po současnost. Dalšími tématy kurzu bude romská materiální a duchovní kultura, např. výtvarná, literární a hudební kultura. Přednášky se konají v prostorách Muzea romské kultury za využití sbírkových předmětů i výstavních projektů této instituce a budou se na nich podílet odborní pracovníci muzea. V praktické části budou posluchači přímo zapojeni do činnosti muzea.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- charakterizovat hlavní etapy dějinného vývoje romské společnosti v českých zemích
- určit základní periodické mezníky v dějinách Romů
- orientovat s v problematice romského holocaustu
- popsat specifika romské kultury
Osnova
 • 1) 20. 2. 2020: Úvodní organizační setkání Romové od středověku po osvícenství (Mgr. Dušan Slačka)
 • 2) 27. 2. 2020: Dějiny Romů od poloviny 18. stol do roku 1938 (PhDr. Jana Horváthová)
 • 3) 5. 3. 2020: Genocida Romů v době druhé světové války 1939-1945 (Mgr. Anna Míšková)
 • 4) 12. 3. 2020: Dějiny Romů po roce 1945 (Mgr. Dušan Slačka)
 • 5) 19. 3. 2020: Jazyk a písemná kultura Romů (Mgr. Milada Závodská, Ph.D.) 6) 26. 3. 2020: Hudba Romů (MgA. Matyáš Dlab)
 • 7) 2. 4. 2020: Duchovná kultúra Rómov I. Smrť a narodenie - vplyv magického myslenia a viery v "iné svety" na rodinné obyčaje u Rómov (Mgr. Eva Mazárová)
 • 8) 9. 4. 2020: Duchovná kultúra Romov II. Ludové náboženství (Mgr. Eva Mazárová)
 • 9) 16. 4. 2020: Romové v české a slovenské dokumentární fotografii (Mgr. Adam Holubovský)
 • 10) 23. 4. 2020: Specifika vzdělávání romských dětí (Mgr. Lucie Čechovská)
Literatura
  povinná literatura
 • HORVÁTHOVÁ, Jana. Kapitoly z dějin Romů. [Praha]: Společenství Romů na Moravě a Muzeum romské kultury v nakladatelství Lidové noviny, 2002. 84 s. ISBN 807106615X. info
 • Černobílý život. Praha: Gallery, 2000. 172 s. ISBN 80-86010-37-6. info
 • HÜBSCHMANNOVÁ, Milena. Šaj pes dovakeras. 3. nezm. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. 129 s. ISBN 8070679050. info
 • NEČAS, Ctibor. Historický kalendář. Dějiny českých Romů v datech. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997. ISBN 80-7067-764-4. info
 • DAVIDOVÁ, Eva. Romano drom. Vyd. 1. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 245 s. ISBN 8070675338. info
 • NEČAS, Ctibor. Romové v České republice včera a dnes. 3. dopl. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 97 s. ISBN 8070675594. info
  doporučená literatura
 • Čsp. Romano džaniben
 • Kol.: Le romengro murdaripen andro dujto baro mariben – Genocida Romů v době druhé světové války, Praha 2003.
 • KLADIVOVÁ, Vlasta: Konečná stanice Auschwitz-Birkenau, Olomouc 1994.
 • Svaz Cikánů-Romů 1969–1973. Doprovodná publikace k výstavě Muzea romské kultury „Svaz Cikánů-Romů (1969–1973). Z historie první romské organizace v českých zemích. Brno: Muzeum romské kultury, 2009. ISBN 978-80-86656-16-8
 • HOLÝ, Dušan – NEČAS, Ctibor: Žalující píseň. O osudu Romů v nacistických koncentračních táborech, Brno 1993.
 • SADÍLKOVÁ, Helena, Dušan SLAČKA a Milada ZÁVODSKÁ. Aby bylo i s námi počítáno : společensko-politická angažovanost Romů a snahy o založení romské organizace v poválečném Československu. Vydání první. Brno: Muzeum romské kultury, 2018. 230 stran. ISBN 9788086656373. info
 • NEČAS, Ctibor. Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945). 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2005. 475 s. ISBN 8086488209. info
 • HANZAL, Jiří. Cikáni na Moravě v 15. až 18. století : dějiny etnika na okraji společnosti. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2004. 240 s. ISBN 8071065080. info
 • PAVELČÍKOVÁ, Nina. Romové v českých zemích v letech 1945-1989. Vyd. 1. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2004. 183 s. ISBN 8086621073. info
 • KENRICK, Donald. Cikáni na cestě z Indie do Evropy. Translated by Helena Berková. 1. české vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2003. 79 s. ISBN 802440589X. info
 • KENRICK, Donald a Grattan PUXON. Cikáni pod hákovým křížem. Translated by Ruben Pellar. 1. české vyd. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2000. 179 s. ISBN 8024400480. info
 • NEČAS, Ctibor. Holocaust českých Romů. 1. vyd. Praha: Prostor, 1999. 208 s. ISBN 80-7268-022-2. info
 • FRASER, Angus M. Cikáni. Translated by Marta Miklušáková. Praha: Lidové noviny, 1998. 374 s. ISBN 807106212X. info
 • NEČAS, Ctibor. Nemůžeme zapomenout - našťi bisteras. Olomouc: Univerzita Palackého, 1994. ISBN 80-706-7354-0. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat ve čtvrtky v Muzeu romské kultury (www.rommuz.cz, Bratislavská 67, 2. patro studovna) včetně zahajovací hodiny, začátky v 10:00h , vždy 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 1,5h čistého času
Metody hodnocení
Ukončení: splnění docházky (bude omluvena pouze jedna absence při přednáškách!), ústní přezkoušení + splnění praxe v MRK v rozsahu max. 40 hodin
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Praxi v rozsahu 8 hodin celkem je třeba vykonat v Muzeu romské kultury do konce zkouškového období příslušného semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HIB058bn