HIDA01a Pramenné studium, výzkum I

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (cvičící)
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (cvičící)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět klade důraz na systematické vytváření a rozvíjení předpokladů doktoranda pro samostatnou tvůrčí a vědeckou práci.
Výstupy z učení
V závěru kurzu bude doktorand disponovat zpřesněnou heuristickou základnou, která je nezbytnou podmínkou pro další úspěšné řešení doktorského projektu.
Osnova
  • 1. Vytvoření pracovního seznamu pramenů s vazbou na téma doktorského projektu
  • 2. Vytvoření pracovního seznamu literatury s vazbou na téma doktorského projektu
  • 3. Konzultace připravených materiálů se školitelem
  • 4. Studium v archivech a knihovnách
  • 5. Průběžné konzultace školitelem
  • 6. Vypracování dílčí heuristické zprávy
Literatura
  • Vzhledem k povaze předmětu bude seznam literatury průběžně precizován v průběhu konzultací.
Výukové metody
Individuální konzultace se školitelem, následná samostatná práce v archivech a knihovnách.
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu jsou průběžní konzultace se školitelem a vypracování komentovaného seznamu prostudovaných pramenů a literatury.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/HIDA01a